• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2015

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul II 2015 (date provizorii)Pe parcursul semestrului I 2015 sectorul extern al economiei Republicii Moldova s-a dezvoltat într-un mediu extern instabil, care a păstrat tensiunile de la începutul anului. Încetinirea dezvoltării în ţările partenere europene, în Federaţia Rusă, deteriorarea climatului investiţional în urma crizei geopolitice, contractarea cererii pe pieţele forței de muncă, scăderea preţurilor la produse petroliere au fost printre factori care au afectat în mod special economia națională.    

Sectorul real în ianuarie-iunie 2015 a înregistrat o dezvoltare pozitivă, majorarea PIB-ului în termeni reali a constituit 3.6 la sută faţă de semestrul I 2014, însă ritmurile creşterii s-au încetinit: dacă în trimestrul I 2015 PIB-ul s-a majorat cu 4.8 la sută în termeni reali față de trimestrul I 2014, atunci în trimestrul II 2015 rata de creștere a constituit 2.5 la sută.

Investiţiile noi în active materiale în ianuarie-iunie 2015 au consemnat  o descreştere de 2.5 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent (în prețuri comparabile). S-a accelerat creșterea preţurilor de consum: în luna iunie 2015 acestea au crescut cu 5.7 la sută faţă de decembrie 2014 (comparativ cu creșterea prețurilor de 2.2 la sută în aceeași perioadă a anului precedent față de decembrie 2013).

Pe piaţa valutară internă, începând cu a doua jumătate a anului 2014, s-a păstrat tendinţa de depreciere a leului moldovenesc faţă de euro şi dolarul SUA, influențând importul în sensul scăderii, apoi şi exportul – ca o consecinţă de runda a doua. Ținându-se cont de deprecierea leului moldovenesc, valoarea PIB-ului recalculată în dolari SUA s-a micşorat cu 16.9 la sută în semestrul I 2015 faţă de semestrul I 2014.

Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali ai Republicii Moldova1Toţi indicatorii ce caracterizează sectorul extern în perioada tr. I 2014 – tr. II 2015 prezentaţi în tabelul 1 sunt calculaţi în baza statisticii balanţei de plăţi compilate conform metodologiei noi elaborate de Fondul Monetar Internaţional (MBP6).  

 

UM

Tr. I

2014

Tr. II

2014

Sem. I

2014

Tr. III

2014

Tr. IV

2014

Sem. II

2014

Tr. I

2015

Tr. II

2015

Sem. I

2015

Produsul intern brut în preţuri curente

mil. lei

21,499

26,281

47,780

34,115

29,862

63,977

24,423

28,527

52,950

PIB, indicii volumului fizic

%

103.7

104.3

 

105.8

104.2

 

104.8

102.5

103.6

Rata de schimb medie

MDL/USD

13.3875

13.6771

13.5331

14.0539

15.0185

14.5362

17.9989

18.1309

18.0653

Necesarul net de finanţare (soldul contului curent și de capital)/PIB

%

-9.3

-3.3

-6.0

-3.8

-8.3

-5.8

-10.3

-6.7

-8.4

Compensarea rezidenţilor din muncă şi transferurile personale/PIB

%

26.8

29.5

28.3

25.1

24.0

24.6

25.3

26.2

25.8

Balanţa bunurilor şi serviciilor / PIB

%

-38.4

-38.2

-38.3

-31.7

-40.8

-35.8

-35.0

-31.3

-33.0

Exportul de bunuri şi servicii / Importul de bunuri şi servicii

%

53.4

49.9

51.6

48.2

49.0

48.6

55.7

56.2

56.0

Propensiunea medie spre export (export de bunuri şi servicii / PIB)

%

44.0

38.1

40.8

29.5

39.2

33.8

44.0

40.2

41.9

Propensiunea medie spre import (import de bunuri şi servicii / PIB)

%

82.4

76.3

79.1

61.2

80.0

69.7

79.0

71.5

75.0

Intensitatea de investiţii directe (raportul dintre  PIB și  fluxurile de investiţii directe: active+angajamente)

%

8.8

0.8

4.4

4.5

6.1

5.2

10.9

4.7

7.5

Ca rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital efectuate de agenţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul semestrului I 2015, necesarul net de finanţare (suma soldului contului curent şi a celui de capital) a constituit 245.96 mil. USD, majorându-se cu 15.6 la sută faţă de semestrul I 2014, ceea ce reprezintă  8.4 la sută din  PIB (6.0 la sută în semestrul I 2014).

Deficitul comerţului cu bunuri şi servicii a alcătuit 967.16 mil. USD, ceea ce reprezintă 33.0 la sută din PIB – acest raport s-a îmbunătăţit faţă de ianuarie-iunie 2014 cu 5.3 puncte procentuale. Propensiunea medie a economiei spre exportul de bunuri şi servicii s-a majorat uşor şi a constituit 41.9 la sută, iar cea spre import s-a micşorat până la 75.0 la sută. Tendinţele de contractare caracteristice atât pentru exporturi, cât şi pentru importuri, dar cu ritmuri mai înalte pentru import, au rezultat în îmbunătăţirea gradului de acoperire a importurilor cu exporturi până la 56.0 la sută faţă de 51.6 la sută în perioada similară  a anului 2014.

Deficitul înregistrat în comerţul cu bunuri şi servicii a fost echilibrat în proporție de 73.8 la sută de excedentul din tranzacţiile curente la articolele venituri primare şi venituri secundare. Compensarea rezidenţilor pentru muncă şi transferurile personale primite din străinătate pe parcursul primului semestru au fost estimate în suma totală de 756.11 mil. USD, în descreştere cu 24.2 la sută, contribuind la scăderea cererii interne. Veniturile din investiţii s-au soldat cu plăţi nete în sumă de 176.58 mil. USD (în aceeași perioadă a anului 2014 acestea au înregistrat 98.84 mil. USD).

Angajamentele faţă de investitorii străini direcţi în urma tranzacţiilor efective pe parcursul semestrului s-au majorat cu 217.20 mil. USD, din care: acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii – cu 158.50 mil. USD, instrumente de datorie (împrumuturi intragrup şi amânări de plăţi) – cu 58.70 mil. USD. Indicele de intensitate a investiţiilor directe s-a cifrat la 7.5 la sută, îmbunătăţindu-se cu 2.3 puncte procentuale faţă de semestrul precedent. Obligaţiunile rezidenţilor faţă de străinătate sub formă de împrumuturi pe ansamblul sectoarelor au fost achitate în valoare netă de 29.99 mil. USD. Sectorul administraţia publică a atras împrumuturi de la guverne străine și organizații internaționale în sumă netă de 38.26 mil. USD, iar celelalte sectoare au înregistrat achitări nete în sumă de 68.25 mil. USD.

Spre deosebire de trimestrul I 2015, când activele oficiale de rezervă în urma tranzacţiilor efective s-a diminuat cu 312.76 mil. USD, în trimestrul II 2015 acestea s-au majorat cu 9.01 mil. USD în valoare netă.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova (conform BPM5) la sfârşitul semestrului I 2015 a rămas net debitoare şi a constituit 5,628.59 mil. USD, majorându-se față de sfârşitul anului 2014 cu 0.5 la sută: activele externe însumând 3,498.30 mil. USD, în scădere cu 5.7 la sută, iar angajamentele – 9,126.89 mil. USD, în descreştere cu 2.0 la sută. Ritmurile scăderii au determinat înrăutăţirea raportului dintre stocul activelor şi angajamentelor externe cu 1.6 p.p. până la 38.3 la sută la 30.06.2015. Stocul angajamentelor faţă de investitorii străini direcţi a reprezentat 3,538.61 mil. USD (cu 2.1 la sută inferior celui de la începutul anului) şi a constituit  38.8 la sută din totalul angajamentelor faţă de străinătate. Stocul activelor oficiale de rezervă  la sfârşitul semestrului I 2015 a constituit 1,787.80 mil. USD, ceea ce reprezintă 72.7 la sută raportat la datoria externă pe termen scurt (88.5 la sută la 31.12.2014) și acoperă 4.1 luni de import de bunuri şi servicii (importul lunar calculat ca media ultimelor 12 luni)

Tabelul 2. Indicatorii principali aferenţi poziţiei investiţionale internaţionale

 

UM

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.03.2015

30.06.2015

Poziţia investiţională internaţională netă

mil. USD

-4,825.09

-5,085.32

-5,346.05

-5,598.52

-5,527.23

-5,628.59

Stocul activelor externe / stocul angajamentelor faţă de nerezidenţi

%

38.4

41.1

43.0

39.9

38.8

38.3

Stocul investiţiilor directe, angajamente

mil. USD

3,261.06

3,466.67

3,620.97

3,613.78

3,487.13

3,538.61

Cota  investiţiilor străine în stocul angajamentelor

%

41.6

40.1

38.6

38.8

38.6

38.8

Cota  împrumuturilor în stocul angajamentelor  

%

32.5

35.0

34.5

32.9

32.3

32.1

Stocul activelor oficiale de rezervă

mil. USD

1,965.32

2,515.00

2,820.63

2,156.63

1,752.26

1,787.80

Stocul activelor oficiale de rezervă / Import mediu lunar (pe 12 luni) de bunuri şi servicii

lună

4.2

5.3

5.6

4.4

3.7

4.1

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30.06.2015 a înregistrat 6,434.23 mil. USD, micşorându-se faţă de începutul anului cu 2.1 la sută. Datoria publică şi public garantată reprezintă 26.2 la sută din totalul datoriei, însumând 1,685.17mil. USD şi micşorându-se pe parcursul semestrului cu 2.7 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,749.06  mil. USD, în descreştere cu 1.9 la sută, din care cea pe termen scurt a crescut de la începutul anului cu 0.9 la sută şi reprezintă 51.8 la sută.

Tabelul 3. Indicatorii principali aferenţi datoriei externe

 

UM

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.03.2015

30.06.2015

Datoria externă brută

mil. USD

5,358.91

6,019.82

6,674.37

6,570.25

6,401.50

6,434.23

Datoria externă publică şi public garantată

mil. USD

1,521.35

1,762.57

1,774.92

1,731.05

1,651.93

1,685.17

Cota datoriei externe publică şi public garantată în datoria externă brută

%

28.4

29.3

26.6

26.3

25.8

26.2

Datoria externă privată negarantată

mil. USD

3,837.56

4,257.25

4,899.45

4,839.20

4,749.57

4,749.06

Cota datoriei externe pe termen lung în datoria externă brută

%

65.9

67.7

64.5

63.4

62.9

61.8

Datoria externă pe termen scurt

mil. USD

1,827.90

1,947.31

2,371.55

2,437.85

2,444.20

2,459.10

Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Conturile internaționale pentru trimestrul II 2015 (date provizorii) – materialul analitic integral

  - Balanța de plăți pentru trimestrul II 2015 (date provizorii) 

  - Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2015 (date provizorii) 

  - Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului II 2015 (date provizorii) 

 

Datele privind balalanța de plăți calculate conform metodologiei MBP6, pot fi accesate la:

Balanța de plăți ( MBP6 )

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziția investițională internațională

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).