• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2014

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul III, 2014 (date provizorii)În perioada ianuarie – septembrie 2014 economia Moldovei a continuat evoluția economică pozitivă, PIB-ul real majorându-se cu 4.7 la sută, producţia globală agricolă a crescut cu 8.6 la sută, producţia industrială – cu 4.7 la sută, investiţiile în activele materiale pe termen lung au crescut cu 2.1 la sută. Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2014 faţă de luna decembrie 2013 a constituit 101.8 la sută.

Anturajul economic extern al ţării de la începutul anului a fost caracterizat prin scăderea preţurilor mondiale la produsele alimentare şi la petrol în condiţiile deprecierii monedelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali. Pe piaţa valutară a continuat devalorizarea leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi EURO și a EURO și rublei rusești față de dolarul SUA. Majoritatea partenerilor din EU precum şi multe alte ţări (Elveţia, Belarus, Pakistan, Liban, China) au majorat cererea pentru bunurile moldoveneşti în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Concomitent au existat și factori cu influenţă negativă asupra exportului, în special măsurile restrictive din partea Rusiei, precum şi conflictul militar din Ucraina. Liberalizarea din 28 aprilie 2014 a regimului de circulaţie în EU pentru cetăţenii Moldovei a favorizat creşterea importului de servicii: transport, turism şi altele.

Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali ai Republicii Moldova

 

UM

tr. I

2013

tr. II

2013

tr. III

2013

9 luni

2013

tr. I

2014

tr. II

2014

tr. III

2014

9 luni

2014

Produsul intern brut în preţuri curente

mil. lei

19,725

23,797

30,082

73,604

21,469

26,226

34,027

81,722

Rata de schimb medie pe perioadă

MDL/USD

12.1855

12.3834

12.7675

12.4476

13.3875

13.6771

14.0539

13.7086

Contul curent / PIB

%

-8.3

-10.9

-2.4

-6.8

-8.4

-2.3

-2.1

-3.8

Compensare pentru muncă şi transferurile personale / PIB

%

24.6

25.5

23.3

24.4

24.8

26.6

22.5

24.5

Balanţa bunurilor şi serviciilor / PIB

%

-38.8

-41.1

-31.5

-36.6

-39.5

-38.2

-31.2

-35.7

Export de bunuri şi servicii / Import de bunuri şi servicii

%

56.4

50.3

54.2

53.6

55.5

53.6

52.0

53.7

Propensiunea medie spre export (export de bunuri şi servicii / PIB)

%

50.3

41.6

37.4

42.3

49.3

44.2

33.7

41.3

Propensiunea medie spre import (import de bunuri şi servicii / PIB)

%

89.1

82.6

68.9

78.9

88.7

82.3

64.9

77.0

Fluxul (net) de investiţii străine directe în e/n / PIB

%

4.0

3.5

2.3

3.2

1.5

3.2

2.4

2.4

Intensitatea de investiţii directe (raportul cu PIB al valorii de investiţii directe peste hotare şi în e/n)

%

4.2

3.8

2.5

3.4

1.7

3.5

2.6

2.6

Deficitul contului curent al Balanţei de plăţi raportat la PIB a înregistrat 3.8 la sută în ianuarie-septembrie 2014, faţă de 6.8 la sută în aceeaşi perioadă a anului precedent. Ponderea deficitului comerţului cu bunuri şi servicii în PIB s-a diminuat până la 35.7 la sută (comparativ cu 36.5 pentru 9 luni ale anului 2013), indicele acoperirii importurilor cu exporturi a constituit 53.7 la sută. Propensiunea medie a economiei autohtone la exportul de bunuri şi servicii s-a diminuat faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 1.0 p.p., iar cea la import cu 1.9 p.p. Raportul sumei compensării pentru muncă şi transferurilor personale primite din străinătate de către rezidenţi la PIB a constituit 24.5 la sută, fiind  aproximativ la nivelul primelor trei trimestre ale anului trecut.

Contul de capital şi financiar în ianuarie-septembrie 2014 s-a soldat cu întrări nete în sumă de 221.78 mil. USD, cu 22.1 la sută mai puţin decât în anul precedent. Fluxul net al investiţiilor directe străine în economia naţională a înregistrat 144.07 mil. USD, ce constituie 2.4 la sută comparativ cu valoarea PIB-ului. Intensitatea de investiţii directe, care include investiţiile directe în economia naţională și investiţiile directe peste hotare, a constituit 2.6 la sută, sau cu 0.8 p.p. mai puţin în comparaţie cu perioada ianuarie-septembrie a anului 2013, însă intrări de mijloace financiare s-au înregistrat cu 9.3 la sută mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Întrările nete la alte investiţii au fost de 11 ori mai mici decât în anul precedent, din care intrările de împrumuturi externe au fost de 2 ori mai mici. Activele oficiale de rezervă pe parcursul primelor 3 trimestre ale anului 2014 s-au diminuat în urma tranzacţiilor efective cu 92.22 mil. USD (dinamica calculată la cursul zilnic), pe seama micşorării în trimestrele I şi III, pe când în trimestrul II ele s-au majorat. Schimbările de preţ la aur monetar şi hârtii de valoare au influenţat puțin majorarea stocului activelor de rezervă, cu 1.32 mil. USD, dar din contul fluctuaţiei ratei de schimb a valutelor originale faţă de USD, stocul activelor de rezervă s-a micşorat semnificativ, cu 76.61 mil. USD. La 30.09.2014 nivelul lor a atins valoarea de 2,653.12 mil. USD, ceea ce acoperă 5 luni de import de bunuri şi servicii.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la sfârşitul lunii septembrie 2014 a rămas net debitoare şi a constituit  5,423.63 mil. USD, majorându-se de la sfârşitul anului precedent cu 1.5 la sută: activele externe  au însumat 4,197.67 mil. USD, crescând de la începutul anului cu 3.5 la sută, iar obligaţiunile externe – 9,621.30 mil. USD, crescând cu 2.6 la sută, din care 3,630.00 mil. USD reprezintă angajamentele faţă de investitorii străini direcţi. Stocul obligaţiunilor faţă de nerezidenţi a depăşit stocul creanţelor externe de 2.3 ori.

Tabelul 2. Indicatorii principali aferente poziţiei investiţionale internaţionale la sfârşitul perioadei

 

UM

2012

2013

tr. I 2014

tr. II 2014

tr.III 2014

Poziţia investiţională internaţională netă

mil. USD

-5,066.79

-5,326.64

-5,460.15

-5,415.64

-5,423.63

Stocul activelor externe / stocul obligaţiunilor faţă de nerezidenţi

%

41.3

43.2

42.8

43.5

43.6

Stocul investiţiilor străine directe în economie naţională

mil. USD

3,466.67

3,614.53

3,606.59

3,613.23

3,630.00

Cota  investiţiilor străine directe în economie naţională în stocul obligaţiunilor 

%

40.1

38.5

37.8

37.7

37.7

Cota  împrumuturilor în stocul obligaţiunilor 

%

35.0

34.5

34.0

33.6

31.7

Stocul activelor oficiale de rezervă / Import mediu lunar (pe an) de bunuri şi servicii

lună

5.0

5.3

5.1

5.1

5.0

Stocul activelor oficiale de rezervă / datoria externă pe termen scurt

%

129.2

121.2

109.3

108.1

97.4

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30 septembrie 2014 a înregistrat 6,827.56  mil. USD, în creştere cu 2.3 la sută faţă de începutul anului. Datoria publică şi public garantată (1,742.81 mil. USD) reprezintă 25.5 la sută din totalul datoriei, înregistrând o descreştere de 1.8 la sută. Datoria privată negarantată a atins valoarea de 5,084.75 mil. USD, din care cea pe termen scurt, mai vulnerabilă la riscuri externe, reprezintă 53.6 la sută.

Tabelul 3. Indicatorii principali aferente datoriei externe la sfârşitul perioadei

 

UM

2012

2013

tr. I 2014

tr.II 2014

tr.III 2014

Datoria externă brută

mil. USD

6,019.82

6,673.37

6,809.93

6,822.78

6,827.56

Datoria externă publică şi public garantată

mil. USD

1,762.56

1,774.91

1,775.36

1,806.57

1,742.81

Datoria externă privată negarantată

mil. USD

4,257.26

4,898.46

5,034.57

5,016.21

5,084.75

Cota datoriei externe pe termen lung în datoria externă brută

%

67.7

65.1

63.4

62.8

60.1

Datoria externă pe termen scurt

mil. USD

1,947.31

2,326.55

2,495.57

2,534.90

2,725.11

Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanța de plăți pentru trimestrul III, 2014 (date provizorii)

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului III, 2014 (date provizorii)

Datoria externă la sfârșitul trimestrului III, 2014

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).