Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2016

Datoria externă la sfârșitul trimestrului I 2016 (date provizorii)Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului I 2016 (date provizorii) 

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31.03.2016 a înregistrat 6,399.63 mil. USD, majorându-se pe parcursul trimestrului I 2016 cu 1.0 la sută. 

Statistica datoriei externe este calculată conform noii metodologii recomandate de FMI în Ghidul SDE 2013/MBP6. Stocul total al datoriei externe brute calculate conform noului standard este același ca și conform standardului precedent (MBP5), dar cu un șir de schimbări în structură. În particular, datoriile pentru importuri de gaz au fost reclasificate din datoria pe termen scurt în datoria pe termen lung și se reflectă la articolul "Investiții directe: creditare intragrup" (deoarece reprezintă angajamente față de investitorii străini direcți).

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

2012*

2013*

2014*

2015*

Tr. I 2016

Administrația publică

1265.59

1305.17

1320.37

1353.69

1371.58

 Pe termen lung

1265.59

1305.17

1320.37

1353.69

1371.58

   Împrumuturi

1084.14

1123.89

1149.88

1190.44

1206.00

   Alocări DST

181.45

181.28

170.49

163.25

165.58

Banca centrală

467.34

445.07

390.70

339.29

329.64

 Pe termen lung

467.34

445.07

390.70

339.29

329.64

   Împrumuturi

467.34

445.07

390.70

339.29

329.64

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

581.83

856.84

579.32

351.56

338.14

 Pe termen scurt

189.32

423.37

278.80

146.38

135.80

   Împrumuturi

38.85

42.56

37.12

37.25

37.26

   Numerar și depozite

144.80

371.33

233.57

101.49

90.90

   Alte angajamente aferente datoriei

5.67

9.48

8.11

7.64

7.64

 Pe termen lung

392.51

433.47

300.52

205.18

202.34

   Împrumuturi

392.51

433.47

300.52

205.18

202.34

Alte sectoare

2254.17

2485.56

2578.83

2591.87

2634.30

 Pe termen scurt

1118.78

1237.51

1266.15

1277.01

1308.63

    Împrumuturi

30.81

79.20

41.49

46.67

47.04

   Credite comerciale și avansuri

987.77

1066.57

1136.92

1146.60

1178.85

   Alte angajamente aferente datoriei

100.20

91.74

87.74

83.74

82.74

        din care datoria pentru resurse energetice**

94.12

90.12

86.12

82.12

81.12

 Pe termen lung

1135.39

1248.05

1312.68

1314.86

1325.67

   Împrumuturi

1135.39

1248.05

1312.68

1314.86

1325.67

Investiții directe: creditare intragrup

1450.91

1581.74

1701.04

1701.98

1725.97

  Angajamente aferente datoriei întreprinderilor cu investiții directe față de investitorii lor direcți

1450.91

1581.74

1701.04

1701.98

1725.97

   Pe termen scurt

13.54

9.71

12.99

11.00

10.96

   Pe termen lung

1437.37

1572.03

1688.05

1690.98

1715.01

TOTAL

6019.84

6674.38

6570.26

6338.39

6399.63

*date actualizate
**altele decât gazul natural, care sunt reflectate  la creditare  intragrup,  pe termen lung

 

Seriile statistice pentru datoria externă sunt disponibile începând cu anul 2001:

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).