• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.07.2019

Situaţia individuală a rezultatului global (neauditată) pentru 6 luni încheiate la 30 iunie 2019(mii MDL)

 

30 iunie 2019

30 iunie 2018

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

128 858

147 890

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

729 520

569 347

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi repo

106

153

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

(25 848)

(24 569)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

(283 738)

(279 294)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi repo

(182 959)

(277 979)

Venituri nete din dobânzi

365 939

135 548

Venituri/ (pierderi) din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

2 280 084

(735 857)

Venituri/ (pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare

1 753

(6 100)

Alte venituri

22 122

18 825

Cheltuieli operaţionale

(157 854)

(123 900)

Venituri/ (cheltuieli) nete operaţionale

2 146 105

(847 032)

PROFIT /(PIERDERE) NETĂ

2 512 044

(711 484)

Alte venituri globale

 

 

Elemente care sunt sau pot fi redistribuite în profit sau pierdere

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

9 306

(2 189)

Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

46 258

3 864

Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

830

(385)

TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI

2 568 438

(710 194)

DETERMINAREA PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE/  (PIERDERII TOTALE)

PROFIT /(PIERDERE) NETĂ

2 512 044

(711 484)

(Defalcarea)/ acoperirea (veniturilor)/ pierderilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea  stocurilor valutare 

(2 230 886)

735 518

PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE *

281 158

24 034

* Profitul disponibil pentru distribuire /(pierderea totală) este calculat(ă) în scop de prezentare, ace(a)sta fiind înregistrat(ă) doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).