• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Situația rezultatului global a BNM pentru 6 luni încheiate la 30 iunie 2013 (neauditată)  (mii lei)
  30 iunie 2013 30 iunie 2012
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt 14,154 19,750
Venituri din dobânzi la valori mobiliare 174,658 203,511
Venituri din dobânzi la creditele acordate şi REPO 386 688
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite (14,886) (11,130)
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor (31,491) (30,465)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi REPO (88,733) (105,145)
Venituri nete din dobânzi 54,088 77,209
Venituri din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar 627,432 580,047
(Pierderi)/venituri din reevaluarea valorilor mobiliare (66,588) 75,234
Alte venituri 13,881 20,888
Cheltuieli operaţionale (65,378) (38,493)
Venituri nete operaţionale 509,347 637,676
PROFIT NET 563,435 714,885
Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 137 (2,253)
Diferenţe din reevaluarea aurului monetar (10,809) 489
REZULTAT GLOBAL 552,763 713,121
Determinarea Profitului disponibil pentru distribuire
PROFIT NET 563,435 714,885
Acoperirea/(defalcarea) pierderilor/(veniturilor) nerealizate
din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale
65,809 (68,363)
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare (560,264) (522,856)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. 68,980 123,666
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).