• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Situația rezultatului global a BNM pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie 2015 (neauditată) 

(mii lei)

 

30 septembrie 2015

30 septembrie 2014

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

 

20,089

24,372

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

 

449,801

307,548

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi REPO

 

68,729

6,635

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

 

(29,491)

(25,923)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

 

(352,938)

(38,840)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi REPO

 

(80,467)

(49,025)

Venituri nete din dobânzi

 

75,723

224,767

Venituri din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

 

5,343,946

2,507,467

(Pierderi)/ venituri din reevaluarea valorilor mobiliare

 

(13,670)

28,691

Alte venituri

 

11,967

20,481

Cheltuieli operaţionale

 

(200,665)

(70,075)

Venituri nete operaţionale

 

5,141,578

2,486,564

PROFIT NET

 

5,217,301

2,711,331

Poziții care pot fi reclasificate în profitul net

 

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

(189)

2,692

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

 

9,740

4,889

Rezultat global

 

5,226,852

2,718,912

Determinarea profitului disponibil pentru distribuire

 

 

 

Profit net

 

5,217,301

2,711,331

Acoperirea/ (defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

18,113

(22,948)

Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

(3,451,832)

(2,115,187)

PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE*

 

1,783,582

573,196

 

__________________________

* Profitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).