• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2014

Situația rezultatului global a BNM pentru 6 luni încheiate la 30 iunie 2014 (neauditată)  (mii lei)
  30 iunie 2014 30 iunie 2013
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt 16,550 14,154
Venituri din dobânzi la valori mobiliare 202,905 174,658
Venituri din dobânzi la creditele acordate și REPO 1,916 386
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite (17,407) (14,886)
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților (25,347) (31,491)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO (41,386) (88,733)
Venituri nete din dobânzi 137,231 54,088
Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar 2,042,339 627,432
Venituri /(pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare 38,208 (66,588)
Alte venituri 12,068 13,881
Cheltuieli operaționale (41,249) (65,378)
Venituri nete operaționale 2,051,366 509,347
PROFIT NET 2,188,597 563,435
Poziții care pot fi reclasificate în profitul net    
Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 950 137
Diferențe din reevaluarea aurului monetar 6,548 (10,809)
REZULTAT GLOBAL 2,196,095 552,763
Determinarea Profitului disponibil pentru distribuire
PROFIT NET 2,188,597 563,435
(Defalcarea) /acoperirea (veniturilor) /perderilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale (34,161) 65,809
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare (1,841,979) (560,264)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. 312,457 68,980

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).