• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Situaţia rezultatului global pentru 3 luni încheiate la 31 martie 2016 (neauditată)



(mii lei)

 

31 martie 2016

31 martie 2015

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

 

 20,335

 7,257

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

 

 196,677

 114,534

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi REPO

 

 10,468

 34,369

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

 

 (9,928)

 (9,669)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

 

 (316,722)

 (57,539)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi REPO

 

(63,264)

 (6,363)

(Cheltuieli) /venituri nete din dobânzi

 

 (162,434)

 82,589

(Pierderi) /venituri din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

 

 (153,206)

 3,105,189

Venituri din reevaluarea valorilor mobiliare

 

 30,021

 14,633

Alte venituri

 

 6,620

 4,571

Cheltuieli operaţionale

 

 (21,516)

 (94,213)

(Cheltuieli) /venituri nete operaţionale

 

 (138,081)

 3,030,180

(PIERDERE) /PROFIT NET(Ă)

 

 (300,515)

 3,112,769

Alte venituri globale

 

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

1,323

(8,540)

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

 

 7,933

 7,856

TOTAL Rezultat global AL PERIOADEI

 

 (291,259)

 3,112,085

Determinarea profitului disponibil pentru distribuire

 

 

 

(PIERDERE) /PROFIT NET(Ă)

 

 (300,515)

 3,112,769

Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

(4,400)

 (6,219)

Acoperirea /(defalcarea) pierderilor /(veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

 266,877

 (1,918,141)

(PIERDERE TOTALĂ) /PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE*

 

(38,038)

 1,188,409

 

____________________
*(Pierderea totală)/ Profitul disponibil pentru distribuire este calculat(ă) în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).