• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Situația rezultatului global a BNM pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 (auditată) 

(mii lei)

 

2015

2014

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

32,754

32,373

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

647,838

412,555

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi REPO

80,389

17,119

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

(39,717)

(34,522)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

(657,770)

(58,618)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi REPO

(119,810)

(56,928)

(Pierderi) /venituri nete din dobânzi

(56,316)

311,979

Venituri din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

4,545,010

3,905,825

(Pierderi) /venituri din reevaluarea valorilor mobiliare

(48,479)

29,824

Alte venituri

20,696

32,768

Cheltuieli operaţionale

(270,403)

(116,544)

Venituri nete operaţionale

4,246,824

3,851,873

Profit net

4,190,508

4,163,852

Alte venituri globale

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

(884)

(1,477)

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

5,872

6,768

Total rezultat global al perioadei

4,195,496

4,169,143

Determinarea profitului disponibil pentru distribuire

 

 

Profit net

4,190,508

4,163,852

Acoperirea /(defalcarea) pierderilor /(veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

28,540

(12,282)

Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

(2,258,160)

(2,372,840)

Profit disponibil pentru distribuire

1,960,888

1,778,730

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).