• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.06.2018

Situația rezultatului global a BNM pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 (auditată)(mii MDL)

 

2017

2016

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

 

189,453

105,235

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

 

 1,089,548

802,764

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi repo

 

 292

16,126

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

 

(47,043)

              (39,333)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

 

 (682,942)

(904,251)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi repo

 

(519,828)

(346,052)

Venituri /(Cheltuieli) nete din dobânzi

 

29,480

(365,511)

(Pierderi) din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

 

(4,807,265)

(794,873)

(Pierderi) /venituri din reevaluarea valorilor mobiliare

 

(37,429)

8,068

Alte venituri

 

108,824

37,209

Cheltuieli operaţionale

 

(269,689)

(198,494)

(Cheltuieli) nete operaţionale

 

(5,005,559)

(948,090)

(PIERDERE NETĂ)

 

(4,976,079)

 (1,313,601)

Alte venituri globale

 

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

 (2,773)

5,522

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

 

 (1,973)

4,584

TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI

 

(4,980,825)

 (1,303,495)

DETERMINAREA (PIERDERII TOTALE)

 

 

 

(PIERDERE NETĂ)

 

 (4,976,079)

 (1,313,601)

Acoperirea pierderilor nerealizate din diferențe de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

28,889

18,146

Acoperirea  pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

 4,851,881

1,033,306

(PIERDERE TOTALĂ)

 

(95,309)

(262,149)

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).