• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.11.2017

Situația rezultatului global a BNM pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie 2017 (neauditată)(mii lei)

 

30 septembrie 2017

30 septembrie 2016

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

 

131,685

72,783

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

 

 812,067

526,742

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi repo

 

 225

16,066

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

 

(35,271)

              (28,916)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

 

 (530,786)

(741,933)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi repo

 

(397,119)

(234,883)

(Cheltuieli) nete din dobânzi

 

(19,199)

(390,141)

(Pierderi) din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

 

(3,734,420)

(791,806)

(Pierderi) /venituri din reevaluarea valorilor mobiliare

 

(20,298)

23,914

Alte venituri

 

 25,471

27,385

Cheltuieli operaţionale

 

 (201,403)

(125,719)

(Cheltuieli) nete operaţionale

 

(3,930,650)

(866,226)

(PIERDERE NETĂ)

 

(3,949,849)

 (1,256,367)

Alte venituri globale

 

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

 (3,489)

5,566

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

 

 (705)

12,166

TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI

 

 (3,954,043)

 (1,238,635)

Determinarea pierderii totale

 

 

 

(PIERDERE NETĂ)

 

 (3,949,849)

 (1,256,367)

Acoperirea pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

15,649

3,914

Acoperirea  pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

 3,782,284

1,000,637

(PIERDERE TOTALĂ) *

 

(151,916)

 (251,816)

(Pierderea totală) este calculată în scop de prezentare, aceasta fiind înregistrată doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995..

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).