• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.04.2015

Situaţia rezultatului global pentru 3 luni încheiate la 31 martie 2015 (neauditată) 

(mii lei)

 

31 martie 2015

31 martie 2014

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

 

7,257

7,856

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

 

114,534

102,817

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi repo

 

34,369

942

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

 

(9,669)

(8,668)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

 

(57,539)

(10,636)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi repo

 

(6,363)

(24,554)

Venituri nete din dobânzi

 

82,589

67,757

Venituri din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

 

3,105,189

864,427

Venituri din reevaluarea valorilor mobiliare

 

14,633

10,022

Alte venituri

 

4,571

4,771

Cheltuieli operaţionale

 

(94,213)

(15,003)

Venituri nete operaţionale

 

3,030,180

864,217

Profit net

 

3,112,769

931,974

Poziții care pot fi reclasificate în profitul net

 

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de guvernul republicii moldova

 

(8,540)

(61)

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

 

7,856

4,137

Rezultat global

 

3,112,085

936,050

Determinarea profitului disponibil pentru distribuire

 

 

 

Profit net

 

3,112,769

931,974

Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

(6,219)

(7,797)

Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

(1,918,141)

(768,716)

Profit disponibil pentru distribuire *

 

1,188,409

155,461

____________________
* Profitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995.

 

 

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).