• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2013

Situația rezultatului global a BNM pentru 3 luni încheiate la 31 martie 2013 (neauditată)  (mii lei)
  31 martie 2013 31 martie 2012
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt 7,371 9,822
Venituri din dobânzi la valori mobiliare 86,831 114,286
Venituri din dobânzi la creditele acordate și REPO 203 367
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite (7,475) (5,223)
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților (16,413) (21,434)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO (49,334) (65,364)
Venituri nete din dobânzi 21,183 32,454
Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar 228,619 487,012
Venituri /(pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare (6,101) 49,143
Alte venituri 5,158 5,741
Cheltuieli operaționale (12,844) (15,922)
Venituri nete operaționale 214,832 525,974
PROFIT NET 236,015 558,428
Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova (26) 2,826
Diferențe din reevaluarea aurului monetar (212) 351
REZULTAT GLOBAL 235,777 561,605
Determinarea Profitului disponibil pentru distribuire
PROFIT NET 236,015 558,428
Acoperirea /(defalcarea) pierderilor /(veniturilor) nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale 5,878 (45,993)
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare (208,048) (438,865)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. 33,845 73,570
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).