• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.06.2017

Situația rezultatului global a BNM (neauditată) de la 1 ianuarie până la 31 martie 2017(mii MDL)

 

31 martie 2017

31 martie 2016

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

 

 38,736

 20,335

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

 

 262,767

 196,677

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi repo

 

 54

 10,468

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

 

 (11,127)

 (9,928)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

 

 (160,723)

 (316,722)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi repo

 

(148,949)

(63,264)

(Cheltuieli) nete din dobânzi

 

 (19,242)

 (162,434)

(Pierderi) din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

 

 (757,898)

 (153,206)

(Pierderi) /venituri din reevaluarea valorilor mobiliare

 

 (11,913)

 30,021

Alte venituri

 

 7,872

 6,620

Cheltuieli operaţionale

 

 (50,084)

 (21,516)

(Cheltuieli) nete operaţionale

 

 (812,023)

 (138,081)

(PIERDERE NETĂ)

 

 (831,265)

 (300,515)

Alte venituri globale

 

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

(6,730)

 1,323

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

 

 3,462

 7,933

TOTAL Rezultat global AL PERIOADEI

 

 (834,533)

 (291,259)

Determinarea pierderii totale

 

 

 

(PIERDERE NETĂ)

 

 (831,265)

 (300,515)

Acoperirea/ (defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

11,953

(4,400)

Acoperirea pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

 799,675

 266,877

(PIERDERE TOTALĂ)*

 

(19,637)

(38,038)

*(Pierderea totală) este calculată în scop de prezentare, aceasta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).