• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2013

Situația rezultatului global a BNM pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie 2013 (neauditată)  (mii lei)
  30 septembrie 2013 30 septembrie 2012
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt 20,970 28,681
Venituri din dobânzi la valori mobiliare 263,730 292,870
Venituri din dobânzi la creditele acordate și REPO 558 915
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite (22,750) (16,945)
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților (45,318) (41,633)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO (119,179) (149,738)
Venituri nete din dobânzi 98,011 114,150
Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar 1,833,158 1,153,039
(Pierderi) /venituri din reevaluarea valorilor mobiliare (55,485) 144,099
Alte venituri 27,807 31,323
Cheltuieli operaționale (118,558) (79,078)
Venituri nete operaționale 1,686,922 1,249,383
PROFIT NET 1,784,933 1,363,533
Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 42 (154)
Diferenţe din reevaluarea aurului monetar (6,803) 6,488
REZULTAT GLOBAL 1,778,172 1,369,867
Determinarea Profitului disponibil pentru distribuire
PROFIT NET 1,784,933 1,363,533
Acoperirea /(defalcarea) pierderilor /(veniturilor) nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale 51,314 (132,337)
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare (1,650,584) (1,044,992)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. 185,663 186,204
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).