• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.11.2016

Situația rezultatului global a BNM pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie 2016 (neauditată)(mii lei)

 

30 septembrie 2016

30 septembrie 2015

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

 

 72,783

 20,089

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

 

 526,742

 449,801

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi repo

 

 16,066

 68,729

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

 

 (28,916)

 (29,491)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

 

 (741,933)

 (352,938)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi repo

 

(234,883)

 (80,467)

(Cheltuieli)/ venituri nete din dobânzi

 

 (390,141)

 75,723

(Pierderi)/ venituri din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

 

 (791,806)

 5,343,946

Venituri/ (pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare

 

 23,914

 (13,670)

Alte venituri

 

 27,385

 11,967

Cheltuieli operaţionale

 

 (125,719)

 (200,665)

(Cheltuieli)/ venituri nete operaţionale

 

 (866,226)

 5,141,578

(PIERDERE) /PROFIT NET(Ă)

 

 (1,256,367)

 5,217,301

Alte venituri globale

 

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

 5,566

(189)

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

 

 12,166

 9,740

TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI

 

 (1,238,635)

 5,226,852

Determinarea profitului disponibil pentru distribuire

 

 

 

(PIERDERE) /PROFIT NET(Ă)

 

 (1,256,367)

 5,217,301

Acoperirea pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

 3,914

 18,113

Acoperirea /(defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

1,000,637

(3,451,832)

(PIERDERE TOTALĂ) /PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE *

 

 (251,816)

 1,783,582 

 

__________________________

* (Pierdere totală)/ Profitul disponibil pentru distribuire este calculat/ă în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat/ă doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).