• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Situația rezultatului global a BNM pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie 2014 (neauditată)  (mii lei)
  30 septembrie 2014 30 septembrie 2013
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt 24,372 20,970
Venituri din dobânzi la valori mobiliare 307,548 263,730
Venituri din dobânzi la creditele acordate și REPO 6,635 558
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite (25,923) (22,750)
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților (38,840) (45,318)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO (49,025) (119,179)
Venituri nete din dobânzi 224,767 98,011
Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar 2,507,467 1,833,158
Venituri /(pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare 28,691 (55,485)
Alte venituri 20,481 27,807
Cheltuieli operaționale (70,075) (118,558)
Venituri nete operaționale 2,486,564 1,686,922
PROFIT NET 2,711,331 1,784,933
Poziții care pot fi reclasificate în profitul net    
Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 2,692 42
Diferențe din reevaluarea aurului monetar 4,889 (6,803)
REZULTAT GLOBAL 2,718,912 1,778,172
Determinarea Profitului disponibil pentru distribuire
PROFIT NET 2,711,331 1,784,933
(Defalcarea) /acoperirea (veniturilor) /perderilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale (22,948) 51,314
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare (2,115,187) (1,650,584)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. 573,196 185,663

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).