• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.08.2016

Situația rezultatului global a BNM pentru 6 luni încheiate la 30 iunie 2016 (neauditată)(mii lei)

 

30 iunie 2016

30 iunie 2015

 

Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt

45,363

13,032

Venituri din dobânzi la valori mobiliare

383,411

275,391

Venituri din dobânzi la creditele acordate şi repo

16,001

45,679

Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite

(19,655)

(19,300)

Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor

(568,455)

(157,282)

Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi repo

(142,304)

(41,299)

(Cheltuieli)/ venituri nete din dobânzi

(285,639)

116,221

(Pierderi)/ venituri din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar

(430,905)

3,794,442

Venituri/ (pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare

30,246

(7,881)

Alte venituri

17,413

8,142

Cheltuieli operaţionale

(76,841)

(171,293)

(Cheltuieli)/ venituri nete operaţionale

(460,087)

3,623,410

(PIERDERE) /PROFIT NET(Ă)

(745,726)

3,739,631

Alte venituri globale

 

 

Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

4,536

2,626

Diferenţe din reevaluarea aurului monetar

12,375

8,278

TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI

(728,815)

3,750,535

Determinarea profitului disponibil pentru distribuire

 

 

(PIERDERE) /PROFIT NET(Ă)

(745,726)

3,739,631

(Defalcarea) /acoperirea (veniturilor) /pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

(3,652)

15,766

Acoperirea /(defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

576,474

(2,319,284)

(PIERDERE TOTALĂ) /PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE *

(172,904)

1,436,113

*(Pierdere totală)/ Profitul disponibil pentru distribuire este calculat/ă în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat/ă doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).