• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2014

Bilanțul contabil al BNM la 30 iunie 2014 (neauditat)  (mii lei)
  30 iunie 2014 31 decembrie 2013
ACTIVE
Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci 13,402,380 12,563,296
Aur monetar 43,940 37,392
Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale 2,831,084 2,563,064
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 2,076,808 2,079,360
Credite acordate băncilor și altor persoane 237,030 281,423
Valori mobiliare investiționale 24,815,893 24,167,783
Active materiale pe termen lung 24,784 24,818
Active nemateriale 20,795 23,258
Alte active 35,233 3,834
TOTAL ACTIVE 43,487,947 41,744,228
OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE
Obligațiuni
Monedă naţională în circulaţie 19,422,978 19,044,895
Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova 2,350,348 1,641,481
Disponibilităţi ale băncilor 6,681,475 7,029,497
Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei 1,233,940 2,602,671
Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale 8,743,649 8,299,036
Alte obligaţiuni 45,700 312,886
Total obligaţiuni 38,478,090 38,930,466
Capital și rezerve
Capital autorizat 330,017 330,017
Fondul general de rezervă (471,360) (471,360)
Total capital statutar (141,343) (141,343)
Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare 2,733,942 2,733,942
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale 227,835 227,835
Alte rezerve 826 (6,672)
Total capital şi rezerve 2,821,260 2,813,762
Profit disponibil pentru distribuireProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 312,457 -
Diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare 1,841,979 -
Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale 34,161 -
TOTAL OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE, INCLUSIV DIFERENŢE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE 43,487,947 41,744,228

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).