• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.04.2016

Bilanțul contabil al BNM la 31 martie 2016 (neauditat)(mii lei)

 

31 martie 2016

31 decembrie 2015

Active

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

 

 14,129,527

14,710,601

Aur monetar

 

 57,965

50,032

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

 

 4,826,065

3,703,857

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

 2,120,493

2,118,561

Credite acordate băncilor şi altor persoane

 

 14,159,303

14,039,063

Valori mobiliare investiţionale

 

 20,062,012

19,431,909

Imobilizări corporale

 

 64,330

66,651

Imobilizări necorporale

 

 20,755

23,252

Alte active

 

 14,190

6,920

Total active

 

 55,454,640

54,150,846

Obligaţiuni, Capital şi Rezerve

Obligaţiuni

Monedă naţională în circulaţie

 

 16,303,568

17,048,302

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

 

 4,215,730

3,311,788

Disponibilităţi ale băncilor

 

 12,279,566

12,787,808

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

 

 1,327,900

614,445

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

 

 11,265,853

10,035,034

Alte obligaţiuni

 

 64,246

64,433

Total obligaţiuni

 

 45,456,863

43,861,810

Capital şi rezerve

Capital autorizat

 

 902,970

902,970

Fondul general de rezervă

 

 1,805,940

1,805,940

Total capital statutar

 

 2,708,910

2,708,910

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

7,364,942

7,364,942

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

 

211,577

211,577

Alte rezerve

 

 12,863

3,607

Total capital şi rezerve

 

 10,298,292

10,289,036

Pierdere totală*

 

 (38,038)

-

Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

 (266,877)

-

Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

 4,400

-

Total obligaţiuni, capital şi rezerve inclusiv diferenţe din reevaluări, (PIERDERE TOTALă) /profit DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE

 

55,454,640

54,150,846

____________________
* Profitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995.