• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.07.2019

Bilanţul contabil individual (neauditat) la 30 iunie 2019 

30 iunie 2019

31 decembrie 2018

 

MII LEI

MII LEI

ACTIVE

Numerar și plasamente pe termen scurt în bănci

24 418 558

24 723 602

Aur monetar

60 839

51 533

Active în organizații financiare internaţionale

4 378 333

4 114 710

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

  15 454 206

15 472 115

Credite acordate băncilor şi altor persoane

16 989

18 906

Valori mobiliare investiţionale

28 364 074

26 573 204

Investiții în filiale

24 000

24 000

Imobilizări corporale

78 359

84 332

Imobilizări necorporale

42 809

46 041

Alte active

5 438

11 213

TOTAL ACTIVE

72 843 605

71 119 656

OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE

Obligaţiuni

 

 

Moneda naţională în circulaţie

25 788 632

23 748 867

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

8 913 772

9 291 988

Disponibilităţi ale băncilor

19 190 837

19 715 061

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

4 326 219

6 298 721

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

7 826 313

7 876 786

Alte obligaţiuni

218 537

177 376

Total obligaţiuni

66 264 310

67 108 799

Capital şi rezerve

Capital autorizat

902 970

902 970

Fondul general de rezervă

1 697 608

1 697 608

Total capital statutar

2 600 578

2 600 578

Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la  reevaluarea stocurilor valutare

1 230 866

1 230 866

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

178 427

178 427

Alte rezerve

57 380

986

Total capital şi rezerve

4 067 251

4 010 857

Profit disponibil pentru distribuire*

281 158

-

Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

2 230 886

-

TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE

72 843 605

71 119 656

* Profitul disponibil pentru distribuire /(pierderea totală) este calculat(ă) în scop de prezentare, ace(a)sta fiind înregistrat(ă) doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).