• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.04.2016

Bilanțul contabil al BNM la 31 decembrie 2015 (auditat) 

(mii lei)

 

31 decembrie 2015

31 decembrie 2014

Active

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

14,706,367

13,140,735

Aur monetar

50,032

44,159

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

3,703,857

2,805,833

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

2,118,561

2,075,118

Credite acordate băncilor şi altor persoane

14,039,063

7,671,022

Valori mobiliare investiţionale

19,431,909

20,472,929

Imobilizări corporale

66,651

25,430

Imobilizări necorporale

23,252

21,540

Alte active

6,920

33,110

Total active

54,146,612

46,289,876

Obligaţiuni, capital şi rezerve

Obligaţiuni

Monedă naţională în circulaţie

17,044,068

19,216,997

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

3,311,788

2,398,196

Disponibilităţi ale băncilor

12,787,808

8,509,563

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

614,445

219,809

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

10,035,034

8,896,675

Alte obligaţiuni

64,433

955,096

Total obligaţiuni

43,857,576

40,196,336

Capital şi rezerve

Capital autorizat

902,970

330,017

Fondul general de rezervă

1,805,940

418,005

Total capital statutar

2,708,910

748,022

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

7,364,942

5,106,782

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

211,577

240,117

Alte rezerve

3,607

(1,381)

Total capital şi rezerve

10,289,036

6,093,540

Total obligaţiuni, capital şi rezerve

54,146,612

46,289,876

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).