• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.06.2017

Bilanțul contabil al BNM la 31 decembrie 2016 (auditat) 

           (mii MDL)

 

31 decembrie 2016

31 decembrie 2015

Active

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

 

20,118,744

14,706,367

Aur monetar

 

54,616

50,032

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

 

4,639,313

3,703,857

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

15,583,808

2,118,561

Credite acordate băncilor şi altor persoane

 

27,968

14,039,063

Valori mobiliare investiţionale

 

23,898,946

19,431,909

Imobilizări corporale

 

81,334

66,651

Imobilizări necorporale

 

42,737

23,252

Alte active

 

17,071

6,920

Total active

 

64,464,537

54,146,612

Obligaţiuni, capital şi rezerve

Obligaţiuni

Monedă naţională în circulaţie

 

18,990,332

17,044,068

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

 

5,712,099

3,311,788

Disponibilităţi ale băncilor

 

14,319,524

12,787,808

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

 

5,915,352

614,445

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

 

10,498,477

10,035,034

Alte obligaţiuni

 

43,212

64,433

Total obligaţiuni

 

55,478,996

43,857,576

Capital şi rezerve

Capital autorizat

 

902,970

902,970

Fondul general de rezervă

 

1,543,791

1,805,940

Total capital statutar

 

2,446,761

2,708,910

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

6,331,636

7,364,942

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

 

193,431

211,577

Alte rezerve

 

13,713

3,607

Total capital şi rezerve

 

8,985,541

10,289,036

Total obligaţiuni, capital şi rezerve

 

64,464,537

54,146,612

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).