Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.11.2016

Bilanțul contabil al BNM la 30 septembrie 2016 (neauditat)(mii lei)

 

30 septembrie 2016

31 decembrie 2015

Active

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

 

 18,404,577

14,710,601

Aur monetar

 

 62,197

50,032

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

 

 4,974,700

3,703,857

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

 2,094,755

2,118,561

Credite acordate băncilor şi altor persoane

 

 13,371,979

14,039,063

Valori mobiliare investiţionale

 

 23,732,554

19,431,909

Imobilizări corporale

 

 71,195

66,651

Imobilizări necorporale

 

 22,673

23,252

Alte active

 

 14,670

6,920

Total active

 

 62,749,300

54,150,846

Obligaţiuni, capital şi rezerve

Obligaţiuni

Monedă naţională în circulaţie

 

 18,681,396

17,048,302

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

 

 5,568,884

3,311,788

Disponibilităţi ale băncilor

 

 14,381,441

12,787,808

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

 

 4,234,799

614,445

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

 

 10,732,082

10,035,034

Alte obligaţiuni

 

 100,297

64,433

Total obligaţiuni

 

 53,698,899

43,861,810

Capital şi rezerve

Capital autorizat

 

 902,970

902,970

Fondul general de rezervă

 

 1,805,940

1,805,940

Total capital statutar

 

 2,708,910

2,708,910

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

7,364,942

7,364,942

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

 

211,577

211,577

Alte rezerve

 

 21,339

3,607

Total capital şi rezerve

 

 10,306,768

10,289,036

Pierdere totală*

 

 (251,816)

-

Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

 (1,000,637)

-

Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

 (3,914)

-

Total obligaţiuni, capital şi rezerve inclusiv diferenţe din reevaluări, (pierdere totală)/profit disponibil pentru distribuire

 

 62,749,300

54,150,846

 

______________________________

* (Pierderea totală)/ Profitul disponibil pentru distribuire este calculat/ă în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat/ă doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).