Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2014

Bilanțul contabil al BNM la 30 septembrie 2014 (neauditat) 

 

(mii lei)

 

30 septembrie 2014

31 decembrie 2013

ACTIVE

 

 

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

13,790,933

12,563,296

Aur monetar

42,280

37,392

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

2,716,457

2,563,064

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

2,080,184

2,079,360

Credite acordate băncilor şi altor persoane

773,800

281,423

Valori mobiliare investiţionale

24,764,924

24,167,783

Active materiale pe termen lung

23,337

24,818

Active nemateriale

20,602

23,258

Alte active

32,306

3,834

TOTAL ACTIVE

44,244,823

41,744,228

OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE

 

 

Obligaţiuni

 

 

Monedă naţională în circulaţie

19,349,123

19,044,895

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

2,978,783

1,641,481

Disponibilităţi ale băncilor

6,474,229

7,029,497

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

1,263,302

2,602,671

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

8,594,070

8,299,036

Alte obligaţiuni

52,642

312,886

Total obligaţiuni

38,712,149

38,930,466

Capital şi rezerve

 

 

Capital autorizat

330,017

330,017

Fondul general de rezervă

(471,360)

(471,360)

Total capital statutar

(141,343)

(141,343)

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

2,733,942

2,733,942

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

227,835

227,835

Alte rezerve

909

(6,672)

Total capital şi rezerve

2,821,343

2,813,762

Profit disponibil pentru distribuireProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995

573,196

-

Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

2,115,187

-

Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

22,948

-

TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE

44,244,823

41,744,228

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).