• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2013

Bilanțul contabil al BNM la 31 decembrie 2013 (auditat)  (mii lei)
  31 decembrie 2013 31 decembrie 2012
ACTIVE
Numerar și plasamente pe termen scurt în bănci 12,559,105 12,817,850
Aur monetar 37,392 47,593
Creanțe ale organizațiilor financiare internaționale 2,563,064 2,303,437
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 2,079,360 2,075,425
Credite acordate băncilor și altor persoane 281,423 305,818
Valori mobiliare investiționale 24,167,783 17,454,682
Active materiale pe termen lung 24,818 21,957
Active nemateriale 23,258 13,787
Alte active 3,834 4,623
TOTAL ACTIVE 41,740,037 35,045,172
OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE
Obligațiuni
Monedă națională în circulație 19,040,704 14,554,214
Disponibilități ale Guvernului Republicii Moldova 1,641,481 1,895,034
Disponibilități ale băncilor 7,029,497 5,976,044
Certificate emise de Banca Națională a Moldovei 2,602,671 3,741,385
Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale 8,299,036 7,922,010
Alte obligațiuni 312,886 175,815
Total obligațiuni 38,926,275 34,264,502
Capital și rezerve
Capital autorizat 330,017 330,017
Fondul general de rezervă (471,360) (596,400)
Total capital statutar (141,343) (266,383)
Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare 2,733,942 743,974
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale 227,835 300,911
Alte rezerve (6,672) 2,168
Total capital și rezerve 2,813,762 780,670
TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE 41,740,037 35,045,172

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).