• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.06.2019

Bilanțul contabil individual al BNM la 31 decembrie 2018 (auditat) 

31 decembrie 2018

31 decembrie 2017

 

MII LEI

MII LEI

ACTIVE

 

 

Numerar și plasamente pe termen scurt în bănci

24 723 602

24 966 441

Aur monetar

51 533

52 642

Active în organizații financiare internaţionale

4 114 710

4 206 142

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii

 

 

Moldova

15 472 115

15 522 330

Credite acordate băncilor şi altor persoane

18 906

23 821

Valori mobiliare investiţionale

26 573 204

22 915 155

Investiții în filiale

24 000

-

Imobilizări corporale

84 332

94 725

Imobilizări necorporale

46 041

35 524

Alte active

11 213

6 628

TOTAL ACTIVE

71 119 656

67 823 408

 

 

 

OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

Obligaţiuni

 

 

Moneda naţională în circulaţie

23 748 867

21 032 866

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

9 291 988

8 783 146

Disponibilităţi ale băncilor

19 715 061

15 978 430

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

6 298 721

9 217 431

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare

 

 

internaţionale

7 876 786

8 758 723

Alte obligaţiuni

177 376

48 096

Total obligaţiuni

67 108 799

63 818 692

 

 

 

Capital şi rezerve

 

 

Capital autorizat

902 970

902 970

Fondul general de rezervă

1 697 608

1 448 482

Total capital statutar

2 600 578

2 351 452

 

 

 

Rezerva veniturilor nerealizate din diferențele de curs de la  reevaluarea stocurilor valutare

1 230 866

1 479 755

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

178 427

164 542

Alte rezerve

986

8 967

Total capital şi rezerve

4 010 857

4 004 716

TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE

71 119 656

67 823 408

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).