• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.08.2017

Bilanțul contabil al BNM la 30 iunie 2017 (neauditat)( mii lei )

 

30 iunie 2017

31 decembrie 2016

Active

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

 

20,661,053

20,123,041

Aur monetar

 

53,940

54,616

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

 

4,505,123

4,639,313

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

15,880,179

15,583,808

Credite acordate băncilor şi altor persoane

 

25,982

27,968

Valori mobiliare investiţionale

 

22,510,138

23,898,946

Imobilizări corporale

 

79,648

81,334

Imobilizări necorporale

 

36,342

42,737

Alte active

 

19,097

17,071

Total active

 

63,771,502

64,468,834

Obligaţiuni, Capital şi Rezerve

Obligaţiuni

Monedă naţională în circulaţie

 

18,926,444

18,994,629

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

 

7,471,607

5,712,099

Disponibilităţi ale băncilor

 

16,984,039

14,319,524

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

 

4,884,549

5,915,352

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

 

9,507,418

10,498,477

Alte obligaţiuni

 

35,620

43,212

Total obligaţiuni

 

57,809,677

55,483,293

Capital şi rezerve

Capital autorizat

 

902,970

902,970

Fondul general de rezervă

 

1,543,791

1,543,791

Total capital statutar

 

2,446,761

2,446,761

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

6,331,636

6,331,636

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

 

193,431

193,431

Alte rezerve

 

8,460

13,713

Total capital şi rezerve

 

8,980,288

8,985,541

Pierdere totală*

 

(92,914)

-

Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

(2,905,209)

-

Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

(20,340)

-

Total obligaţiuni, capital şi rezerve, inclusiv diferenţe din reevaluări, (pierdere totală)

 

63,771,502

64,468,834

*(Pierderea totală) este calculată în scop de prezentare, aceasta fiind înregistrată doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).