• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.04.2015

Bilanțul contabil al BNM la 31 martie 2015 (neauditat) 

           (mii lei)

 

31 martie 2015

31 decembrie 2014

Active

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

 

10,307,989

13,146,274

Aur monetar

 

52,015

44,159

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

 

3,163,279

2,805,833

Valori mobiliare emise de guvernul republicii moldova

 

2,078,991

2,075,118

Credite acordate băncilor şi altor persoane

 

9,358,031

7,671,022

Valori mobiliare investiţionale

 

21,808,542

20,472,929

Imobilizări corporale

 

25,397

25,430

Imobilizări necorporale

 

20,369

21,540

Alte active

 

19,503

33,110

Total active

 

46,834,116

46,295,415

Obligaţiuni, capital şi rezerve

Obligaţiuni

Monedă naţională în circulaţie

 

17,160,883

19,222,536

Disponibilităţi ale guvernului republicii moldova

 

3,132,222

2,398,196

Disponibilităţi ale băncilor

 

7,468,283

8,509,563

Certificate emise de banca naţională a moldovei

 

57,819

219,809

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

 

9,788,052

8,896,675

Alte obligaţiuni

 

21,233

955,096

Total obligaţiuni

 

37,628,492

40,201,875

Capital şi rezerve

Capital autorizat

 

330,017

330,017

Fondul general de rezervă

 

418,005

418,005

Total capital statutar

 

748,022

748,022

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

 

5,106,782

 

5,106,782

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

 

 

240,117

 

240,117

Alte rezerve

 

(2,066)

(1,381)

Total capital şi rezerve

 

6,092,855

6,093,540

Profit disponibil pentru distribuire*

 

1,188,409

-

Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

1,918,141

-

Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

6,219

-

Total obligaţiuni, capital şi rezerve inclusiv diferenţe din reevaluări, profit disponibil pentru distribuire

 

46,834,116

46,295,415

____________________
* Profitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).