Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.08.2015

Bilanțul contabil al BNM la 30 iunie 2015 (neauditat)  mii lei
  30 iunie 2015 31 decembrie 2014
ACTIVE
Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci 10,625,141 13,146,274
Aur monetar 52,437 44,159
Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale 3,563,733 2,805,833
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 2,114,262 2,075,118
Credite acordate băncilor și altor persoane 12,510,497 7,671,022
Valori mobiliare investiționale 22,434,496 20,472,929
Imobilizări corporale 24,322 25,430
Imobilizări necorporale 18,755 21,540
Alte active 4,212 33,110
TOTAL ACTIVE 51,347,855 46,295,415
OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE
Obligațiuni
Monedă naţională în circulaţie 17,969,666 19,222,536
Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova 3,382,341 2,398,196
Disponibilităţi ale băncilor 8,608,859 8,509,563
Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei 1,507,044 219,809
Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale 10,016,899 8,896,675
Alte obligaţiuni 18,971 955,096
Total obligaţiuni 41,503,780 40,201,875
Capital și rezerve
Capital autorizat 330,017 330,017
Fondul general de rezervă 418,005 418,005
Total capital statutar 748,022 748,022
Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare 5,106,782 5,106,782
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale 240,117 240,117
Alte rezerve 9,523 (1,381)
Total capital şi rezerve 6,104,444 6,093,540
Profit disponibil pentru distribuire*Profitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 1,436,113 -
Diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare 2,319,284 -
Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale (15,766) -
TOTAL OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE, INCLUSIV DIFERENŢE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE 51,347,855 46,295,415

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).