• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.08.2016

Bilanțul contabil al BNM la 30 iunie 2016 (neauditat)( mii lei )

 

30 iunie 2016

31 decembrie 2015

Active

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

15,706,323

14,710,601

Aur monetar

62,407

50,032

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

4,800,294

3,703,857

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

2,112,394

2,118,561

Credite acordate băncilor şi altor persoane

13,455,666

14,039,063

Valori mobiliare investiţionale

21,477,080

19,431,909

Imobilizări corporale

70,118

66,651

Imobilizări necorporale

18,793

23,252

Alte active

13,134

6,920

Total active

57,716,209

54,150,846

Obligaţiuni, Capital şi Rezerve

Obligaţiuni

Monedă naţională în circulaţie

17,408,975

17,048,302

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

4,136,828

3,311,788

Disponibilităţi ale băncilor

12,566,050

12,787,808

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

2,790,319

614,445

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

11,170,530

10,035,034

Alte obligaţiuni

83,286

64,433

Total obligaţiuni

48,155,988

43,861,810

Capital şi rezerve

Capital autorizat

902,970

902,970

Fondul general de rezervă

1,805,940

1,805,940

Total capital statutar

2,708,910

2,708,910

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

7,364,942

7,364,942

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

211,577

211,577

Alte rezerve

20,518

3,607

Total capital şi rezerve

10,305,947

10,289,036

*Pierdere totală (Pierderea totală)/ Profitul disponibil pentru distribuire este calculat/ă în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat/ă doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995.

(172,904)

-

Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

(576,474)

-

Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

3,652

-

Total obligaţiuni, capital şi rezerve inclusiv diferenţe din reevaluări, (pierdere totală)/profit disponibil pentru distribuire 

57,716,209

54,150,846

* (Pierderea totală)/ Profitul disponibil pentru distribuire este calculat/ă în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat/ă doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).