• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.11.2017

Bilanțul contabil al BNM la 30 septembrie 2017 (neauditat)( mii lei )

 

30 septembrie 2017

31 decembrie 2016

Active

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

 

23,785,701

20,123,041

Aur monetar

 

 53,911

54,616

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

 

 4,417,641

4,639,313

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

 16,035,895

15,583,808

Credite acordate băncilor şi altor persoane

 

 24,938

27,968

Valori mobiliare investiţionale

 

 22,352,712

23,898,946

Imobilizări corporale

 

 94,362

81,334

Imobilizări necorporale

 

 34,553

42,737

Alte active

 

 8,441

17,071

Total active

 

         66,808,154

64,468,834

Obligaţiuni, Capital şi Rezerve

Obligaţiuni

Monedă naţională în circulaţie

 

20,443,900

18,994,629

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

 

 9,667,431

5,712,099

Disponibilităţi ale băncilor

 

 17,666,629

14,319,524

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

 

 4,969,144

5,915,352

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

 

 8,953,754

10,498,477

Alte obligaţiuni

 

 75,798

43,212

Total obligaţiuni

 

 61,776,656

55,483,293

Capital şi rezerve

Capital autorizat

 

 902,970

902,970

Fondul general de rezervă

 

 1,543,791

1,543,791

Total capital statutar

 

 2,446,761

2,446,761

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

 6,331,636

6,331,636

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

 

 193,431

193,431

Alte rezerve

 

 9,519

13,713

Total capital şi rezerve

 

 8,981,347

8,985,541

Pierdere totală*

 

(151,916)

-

Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

 (3,782,284)

-

Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale

 

 (15,649)

-

Total obligaţiuni, capital şi rezerve inclusiv diferenţe din reevaluări, (pierdere totală)

 

      66,808,154

64,468,834

 

*(Pierderea totală) este calculată în scop de prezentare, aceasta fiind înregistrată doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995..

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).