• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2014

Bilanțul contabil al BNM la 31 decembrie 2014 (auditat) 

 

(mii lei)

 

31 decembrie 2014

31 decembrie 2013

ACTIVE

 

 

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

13,140,735

12,559,105

Aur monetar

44,159

37,392

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

2,805,833

2,563,064

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

2,075,118

2,079,360

Credite acordate băncilor şi altor persoane

7,671,022

281,423

Valori mobiliare investiţionale

20,472,929

24,167,783

Active materiale pe termen lung

25,430

24,818

Active nemateriale

21,540

23,258

Alte active

33,110

3,834

TOTAL ACTIVE

46,289,876

41,740,037

OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE

 

 

Obligaţiuni

 

 

Monedă naţională în circulaţie

19,216,997

19,040,704

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

2,398,196

1,641,481

Disponibilităţi ale băncilor

8,509,563

7,029,497

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

219,809

2,602,671

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

8,896,675

8,299,036

Alte obligaţiuni

955,096

312,886

Total obligaţiuni

40,196,336

38,926,275

Capital şi rezerve

 

 

Capital autorizat

330,017

330,017

Fondul general de rezervă

418,005

(471,360)

Total capital statutar

748,022

(141,343)

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

5,106,782

2,733,942

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

240,117

227,835

Alte rezerve

(1,381)

(6,672)

Total capital şi rezerve

6,093,540

2,813,762

TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE

46,289,876

41,740,037

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).