• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.06.2018

Bilanțul contabil al BNM la 31 decembrie 2017 (auditat)(mii lei)

 

31 decembrie 2017

31 decembrie 2016

Active

Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci

 

24,966,441

20,118,744

Aur monetar

 

 52,642

54,616

Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale

 

 4,206,142

4,639,313

Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova

 

15,522,330

15,583,808

Credite acordate băncilor şi altor persoane

 

23,821

27,968

Valori mobiliare investiţionale

 

 22,915,155

23,898,946

Imobilizări corporale

 

 94,725

81,334

Imobilizări necorporale

 

35,524

42,737

Alte active

 

 6,628

17,071

Total active

 

         67,823,408

64,464,537

Obligaţiuni, Capital şi Rezerve

Obligaţiuni

Monedă naţională în circulaţie

 

21,032,866

18,990,332

Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova

 

 8,783,146

5,712,099

Disponibilităţi ale băncilor

 

 15,978,430

14,319,524

Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei

 

 9,217,431

5,915,352

Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale

 

 8,758,723

10,498,477

Alte obligaţiuni

 

 48,096

43,212

Total obligaţiuni

 

63,818,692

55,478,996

Capital şi rezerve

Capital autorizat

 

 902,970

902,970

Fondul general de rezervă

 

 1,448,482

1,543,791

Total capital statutar

 

 2,351,452

2,446,761

Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare

 

1,479,755

6,331,636

Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale

 

164,542

193,431

Alte rezerve

 

 8,967

13,713

Total capital şi rezerve

 

 4,004,716

8,985,541

Total obligaţiuni, capital şi rezerve

 

67,823,408

64,464,537

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).