• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2013

Bilanțul contabil al BNM la 30 septembrie 2013 (neauditat)  (mii lei)
  30 septembrie 2013 31 decembrie 2012
ACTIVE
Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci 12,731,456 12,820,877
Aur monetar 40,790 47,593
Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale 2,545,436 2,303,437
Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova 2,073,633 2,075,425
Credite acordate băncilor şi altor persoane 235,015 305,818
Valori mobiliare investiţionale 22,387,636 17,454,682
Active materiale pe termen lung 20,086 21,957
Active nemateriale 21,479 13,787
Alte active 23,527 4,623
TOTAL ACTIVE 40,079,058 35,048,199
OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE
Obligaţiuni
Monedă naţională în circulaţie 17,786,206 14,557,241
Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova 1,930,860 1,895,034
Disponibilităţi ale băncilor 5,898,305 5,976,044
Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei 3,576,772 3,741,385
Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale 8,283,420 7,922,010
Alte obligaţiuni 44,653 175,815
Total obligaţiuni 37,520,216 34,267,529
Capital şi rezerve
Capital autorizat 330,017 330,017
Fondul general de rezervă (596,400) (596,400)
Total capital statutar (266,383) (266,383)
Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare 743,974 743,974
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale 300,911 300,911
Alte rezerve (4,593) 2,168
Total capital şi rezerve 773,909 780,670
Profit disponibil pentru distribuireProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995. 185,663 -
Diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare 1,650,584 -
Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale (51,314) -
TOTAL OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE, INCLUSIV DIFERENŢE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE 40,079,058 35,048,199

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).