• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2021

Conturile internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2021 (date provizorii)           Conturile internaționale în trimestrul II 2021 (date provizorii) – materialul analitic integral

           Panelul cu principalii indicatori ai conturilor internaționale

Buletin statistic nr.3, 2021


Conform datelor preliminare, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova, în ianuarie-iunie 2021, s-a majorat substanțial comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului 2020, atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit 860,12 mil. USD (din care 506,52 mil. USD – în trimestrul II 2021), în creștere de 3,8 ori față de ianuarie-iunie 2020 și cu 56,0 la sută față de ianuarie-iunie 2019. Raportat la PIB, contul curent a constituit -14,6 la sută (față de -4,5 la sută în prima jumătate a anului 2020). Această dinamică a fost determinată de sporirea considerabilă a deficitului comerțului exterior cu bunuri și de scăderea substanțială a excedentului veniturilor primare, în timp ce balanțele serviciilor și a veniturilor secundare s-au îmbunătățit.

Deficitul comerţului exterior cu bunuri înregistrat în balanța de plăți a constituit 2 017,90 mil. USD (din care 1 113,71 mil. USD – în trimestrul II 2021), cu 58,6 la sută mai mult față de ianuarie-iunie 2020, din cauza sporirii accentuate a importurilor de bunuri (+37,9 la sută) pe fundalul majorării mai slabe a exporturilor (+9,8 la sută).

Deși prețurile la bunurile exportate s-au majorat, în trimestrele I și II 2021, cu 13,6 la sută și 10,6 la sută, comparativ cu trimestrele respective ale anului 2020, valoarea exportului a crescut mai lent din cauza scăderii volumului fizic în trimestrul I (-10,7 la sută), urmată de o majorare în trimestrul II 2021 (+18,1 la sută). Din punct de vedere geografic, sporirea exporturilor de bunuri a fost determinată de majorarea livrărilor în toate regiunile: UE-27 (+11,7 la sută), CSI (+7,4 la sută) și alte țări (+8,1 la sută), comparativ cu prima jumătate a anului 2020. Din perspectiva structurii exporturilor pe categorii de bunuri, cea mai mare contribuție pozitivă a avut-o majorarea cu 46,1 la sută a exportului de mașini, aparate, echipamente, iar cel mai mare impact negativ l-a avut scăderea cu 19,8 la sută a exportului de produse agroalimentare.

La majorarea importurilor de bunuri a contribuit atât dinamica volumului fizic al bunurilor importate (+9,2 și +43,8 la sută comparativ cu trimestrele I și II 2020, respectiv), cât și evoluția prețurilor la acestea (+4,1 și respectiv +16,0 la sută). Din punct de vedere geografic, creșterea importului de bunuri a fost determinată, în principal, de majorarea cu 39,8 la sută a livrărilor din UE, urmată de importurile din CSI (+30,0 la sută) și din alte țări (+39,3 la sută). Din punctul de vedere al structurii importurilor pe categorii de bunuri, la creșterea importului total a contribuit cel mai mult importul de mașini, aparate, echipamente, care s-a majorat cu 47,6 la sută față ianuarie-iunie 2020, precum și importul de produse agroalimentare, care a sporit cu 22,2 la sută.

Excedentul comerțului exterior cu servicii a totalizat 206,06 mil. USD (din care 111,37 mil. USD – în trimestrul II 2021), crescând cu 22,4 la sută față de prima jumătate a anului 2020. Deși importul de servicii s-a majorat cu 21,6 la sută, balanța serviciilor s-a îmbunătățit ca urmare a creșterii exportului (+21,8 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2020). Majorarea exportului de servicii a fost determinată, în primul rând, de serviciile de călătorii (+30,6 la sută), de informatică (+31,6 la sută), de prelucrare a materiei prime (+23,7 la sută). Cu toate că exportul total al serviciilor de transport s-a majorat (+7,0 la sută), transportul de pasageri a continuat să fie afectat de situația pandemică (-15,5 la sută față de ianuarie-iunie 2020). Creșterea importului de servicii a fost determinată de majorările substanțiale înregistrate la serviciile de transport (+32,7 la sută) și de călătorii (+21,9 la sută).

Scăderea excedentului veniturilor primare cu 46,8 la sută față de prima jumătate a anului 2020, până la 141,92 mil. USD (din care 44,46 mil. USD – în trimestrul II 2021), a fost determinată de majorarea ieșirilor (+69,0 la sută), dar și de scăderea intrărilor de venituri primare (-2,3 la sută). Astfel, la ieșiri, au crescut cu 80,1 la sută veniturile din investiții ce revin nerezidenților, în special profiturile reinvestite de investitorii direcți (de 5,4 ori comparativ cu prima jumătate a anului 2020). În cadrul intrărilor, s-au diminuat de 2,4 ori intrările sub formă de venituri din investiții obținute de rezidenți, totalizând 10,02 mil. USD. În același timp, s-a majorat cu 1,1 la sută remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți și a constituit 414,30 mil. USD (din care 185,09 mil. USD – în trimestrul II 2021).

Veniturile secundare au înregistrat o creștere a excedentului cu 32,2 la sută față de ianuarie-iunie 2020, până la 809,80 mil. USD (din care 451,36 mil. USD – în trimestrul II 2021). Transferurile personale primite din exterior de rezidenți s-au majorat cu 22,9 la sută și au constituit 569,33 mil. USD. Valoarea asistenței tehnice, ajutorului umanitar și a granturilor primite în cadrul cooperării internaționale de toate sectoarele instituționale a crescut cu 56,4 la sută, comparativ cu prima jumătate a anului 2020, și a totalizat 104,90 mil. USD.

Remiterile personale primite de rezidenții Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2021 s-au majorat cu 15,6 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent și au constituit 966,05 mil. USD (din care 496,03 mil. USD – în trimestrul II 2021), ceea ce reprezintă 16,4 la sută relativ la PIB (-0,3 p.p. comparativ cu ianuarie-iunie 2020). Creșterea intrărilor de remiteri a fost determinată de remiterile din UE-27 și alte țări, care s-au majorat cu 28,2 la sută și 20,2 la sută, respectiv. În același timp, s-au diminuat remiterile din CSI (-20,3 la sută față de ianuarie-iunie 2020). Plățile de remiteri către nerezidenți (debit) au constituit 192,75 mil. USD, în creștere cu 55,6 la sută, fiind îndreptate, în principal, spre UE (44,9 la sută din total).

Contul de capital a consemnat un deficit de 30,62 mil. USD (din care 17,96 mil. USD – în trimestrul II 2021), ce s-a majorat cu 62,2 la sută față de ianuarie-iunie 2020. Soldul contului de capital a fost determinat de ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat (42,27 mil. USD, cu 67,5 la sută mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent), în timp ce intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale au constituit 11,65 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 890,74 mil. USD (din care 524,48 mil. USD – în trimestrul II 2021), ceea ce reprezintă 15,1 la sută în raport cu PIB (față de 4,9 la sută în prima jumătate a anului 2020).

În contul financiar al balanței de plăți a fost înregistrată o scădere considerabilă a activelor sub formă de numerar și depozite, care au fost principala sursă de finanțare a deficitului de cont curent în prima jumătate a anului 2021. De asemenea, la finanțarea deficitului de cont curent în mare măsură au contribuit achitările la creditele comerciale acordate anterior nerezidenților și împrumuturile externe. Astfel, contul financiar în ianuarie-iunie 2021 s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 869,35 mil. USD (din care 486,07 mil. USD – în trimestrul II 2021), cu 8,7 la sută mai mari ca în perioada precedentă, ca urmare a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 590,98 mil. USD, precum și a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 278,37 mil. USD generate de tranzacţiile efective.

Diminuarea netă a activelor financiare externe a fost determinată de scăderea cu 482,96 mil. USD a activelor sub formă de numerar și depozite (din care activele altor sectoare s-au redus cu 504,21 mil. USD, iar ale băncilor licențiate s-au majorat cu 21,25 mil. USD). Concomitent, au crescut cu 16,44 mil. USD activele oficiale de rezervă ale BNM.

Partenerii comerciali nerezidenți au efectuat achitări nete în valoare de 110,00 mil. USD la creditele comerciale și avansurile acordate lor anterior de către rezidenții moldoveni, ceea ce a diminuat activele financiare externe.

De asemenea, au scăzut cu 10,33 mil. USD activele externe ale rezidenților sub formă de investiții directe în străinătate, precum și sub formă de împrumuturi – cu 4,13 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în special, datorită creșterii nete cu 111,04 mil. USD, pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2021, a angajamentelor externe sub formă de împrumuturi (din care 67,67 mil. USD – în trimestrul II 2021). Tragerile brute de împrumuturi pe parcursul perioadei de referință au constituit 353,31 mil. USD, iar rambursările – 242,27 mil. USD. Administrația publică a contractat în prima jumătate a anului 2021 împrumuturi externe noi în valoare de 169,91 mil. USD (din care 108,14 mil. USD – în trimestrul II 2021), principalii creditori fiind: Asociația Internațională de Dezvoltare – 54,12 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 44,39 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 42,07 mil. USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 16,09 mil. USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 9,91 mil. USD, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă – 3,31 mil. USD. Rambursările efectuate de administrația publică în aceeași perioadă au constituit 71,76 mil. USD. Banca Națională a Moldovei a rambursat 24,89 mil. USD din împrumuturile contractate anterior de la FMI. Băncile licențiate au efectuat trageri nete în sumă de 12,21 mil. USD, iar celelalte sectoare – de 25,56 mil. USD.

La majorarea pasivelor au contribuit, de asemenea, și intrările de investiții străine directe în sumă netă de 84,71 mil. USD (din care 30,45 mil. USD – în trimestrul II 2021), determinate de reinvestirea profiturilor în sumă de 91,26 mil. USD. Valoarea netă a participațiilor la capital și a acțiunilor în posesia nerezidenților a crescut cu 0,43 mil. USD, iar rambursările nete de datorii față de investitorii străini direcți au constituit 6,98 mil. USD.

De asemenea, s-au majorat cu 79,55 mil. USD, în valoare netă, angajamentele sub formă de credite comerciale și avansuri primite de la partenerii comerciali nerezidenți, precum și pasivele sub formă de numerar și depozite – cu 6,36 mil. USD.

La pasivele sub formă de investiții de portofoliu și derivate financiare au fost înregistrate fluxuri nete nesemnificative.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.06.2021, a constituit -5 643,91 mil. USD (sau 43,9 la sută relativ la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2020 cu 4,0 la sută.

Soldul activelor financiare externe a însumat 5 593,98 mil. USD, în scădere cu 4,4 la sută de la începutul anului, iar al pasivelor – 11 237,89 mil. USD, diminuându-se cu 0,4 la sută.

Diminuarea poziției activelor financiare externe pe parcursul primei jumătăți a anului 2021 a fost determinată de scăderea cu 17,9 la sută a soldului activelor sub formă de credite comerciale și avansuri și de diminuarea cu 13,0 la sută a soldului activelor sub formă de numerar și depozite.

Poziția activelor oficiale de rezervă, de asemenea, s-a diminuat ușor (-0,2 la sută) și a constituit 3 774,38 mil. USD la 30.06.2021, ceea ce corespunde tuturor criteriilor de suficiență: (i) acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6,6 luni de import efectiv); (ii) acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 151,7 la sută); (iii) acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 84,2 la sută) etc.

Evoluția poziției pasivelor externe a fot determinată de categoria investiții directe, al cărei sold a înregistrat o scădere de 2,8 la sută de la începutul anului, cauzată, în principal, de fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA. Poziția angajamentelor externe sub formă de investiții directe a totalizat 4 616,10 mil. USD la 30.06.2021, reprezentând 41,1 la sută din totalul pasivelor externe. Soldul investițiilor directe în capitalul propriu a totalizat 2 704,32 mil. USD (-3,9 la sută comparativ cu 31.1.2020), iar al instrumentelor de datorie - 1 911,78 mil. USD (-1,2 la sută).

Concomitent, s-a majorat poziția pasivelor sub formă de credite comerciale și avansuri (+2,5 la sută) și a pasivelor sub formă de împrumuturi externe (fără împrumuturile intragrup) (+1,0 la sută).

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2021 cu 0,8 la sută și a totalizat 8 504,91 mil. USD la 30.06.2021, ceea ce constituie 66,1 la sută raportat la PIB (-4,7 p.p. față de 31.12.2020, datorită PIB-ului în creștere).

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 28,9 la sută din totalul datoriei externe, însumând 2 457,04 mil. USD (+1,1 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 6 047,87 mil. USD, majorându-se cu 0,7 la sută față de 31.12.2020.

Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (70,8 la sută), care a constituit 6 017,37 mil. USD la 30.06.2021, rămânând practic neschimbată  (+0,1 la sută față de începutul anului). Datoria externă pe termen scurt a crescut cu 2,5 la sută pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2021 și a constituit 2 487,54 mil. USD la 30.06.2021.

Mai multe detalii pot fi găsite în materialul analitic integral pentru conturile internaționale (sus), precum și în materialele analitice separate pentru balanța de plăți, poziția investițională internațională și datoria externă, publicate pe pagina web oficială a BNM:


Seriile statistice în Baza de date interactivă: