• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2016

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul I 2016 (date provizorii)Conturile internaționale pentru trimestrul I 2016 (date provizorii) – materialul analitic integral

 

În trimestrul I 2016 sectorul extern al economiei Republicii Moldova a fost influențat în continuare de situația economică a principalilor parteneri din CSI (Federația Rusă a înregistrat în trimestrul I 2016 o contractare de 1.2 la sută a PIB-ului, iar Ucraina – o creștere reală lentă, de 0.1 la sută), cu efecte negative asupra exportului și remiterilor personale.

Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova s-au diminuat comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 atât din cauza scăderii volumelor fizice, cât și în urma scăderii prețurilor. Evoluția prețurilor pe piețele externe a fost însă, în general, pozitivă pentru Republica Moldova, deoarece prețurile bunurilor importate au scăzut, în medie, într-o măsură mai mare decât cele ale bunurilor exportate. Astfel, raportul de schimb s-a îmbunătățit.

PIB-ul Republicii Moldova a înregistrat o creștere reală de 0.8 la sută, după contractarea cu 0.5 la sută în anul 2015).

Pe piața valutară internă s-a păstrat tendința de depreciere a leului moldovenesc față de euro şi față de dolarul SUA. Indicele prețurilor de consum în martie 2016 față de martie 2015 a constituit 109.4 la sută.

 

Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali ai Republicii Moldova

 

UM

2014

2015

2016

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Produsul intern brut în prețuri curente

mil. lei

21,533

26,343

34,215

29,958

24,423

28,527

35,890

33,011

27,097

Produsul intern brut în prețuri curente

mil. USD

1,608

1,926

2,435

1,995

1,357

1,573

1,869

1,658

1,350

PIB, indicii volumului fizic

%

103.8

104.4

106.0

104.4

104.8

102.5

96.3

96.7

100.8

Export de bunuri, indicii volumului fizic

%

106.0

113.0

98.0

100.0

106.0

107.0

96.0

97.0

90.0

Import de bunuri, indicii volumului fizic

%

100.0

98.0

99.0

104.0

101.0

96.0

95.0

91.0

104.0

Raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri (indicii valorii unitare la export / indicii valorii unitare la import)

%

93.9

97.0

97.9

96.7

101.3

100.0

107.7

114.1

108.0

Rata de schimb medie pe perioadă

MDL/USD

13.3875

13.6771

14.0539

15.0185

17.9989

18.1309

19.1982

19.9112

20.0737

Remiterile personale / PIB

%

24.6

27.1

23.1

22.1

23.1

24.1

19.5

21.2

21.4

Fluxurile de ISD (acumularea netă de pasive) / PIB

%

8.8

0.4

4.0

5.3

10.7

5.0

-0.8

3.8

3.3

Surse: BNM, BNS

 

Ca rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital efectuate de agenţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul trimestrului I 2016, necesarul net de finanţare (suma dintre soldurile conturilor curent şi de capital din balanța de plăți) s-a diminuat cu 21.2 la sută faţă de trimestrul I 2015 și a constituit 115.79 mil. USD, ceea ce reprezintă 8.6 la sută în raport cu PIB (10.8 la sută în trimestrul I 2015).

Deficitul contului curent a constituit 104.67 mil. USD (-26.5 la sută față de ianuarie-martie 2015). Raportat la PIB, acesta s-a redus cu 2.7 puncte procentuale comparativ cu trimestrul similar al anului precedent și a constituit 7.8 la sută. Îmbunătățirea s-a datorat scăderii deficitului în comerțul exterior cu bunuri și servicii (-11.5 la sută), în timp ce evoluția excedentelor înregistrate la veniturile primare și secundare (-13.0 la sută și -1.9 la sută, respectiv) a influențat contul curent în sensul deteriorării.

În pofida scăderii exporturilor de bunuri, balanța comercială s-a îmbunătățit în urma scăderii într-o măsură și mai mare a importurilor. În timp ce importurile de bunuri de consum s-au majorat, importurile de alte categorii de bunuri (de capital, intermediare și nespecificate) s-au diminuat, în particular în urma diminuării prețurilor la petrol. Balanța serviciilor s-a îmbunătățit atât grație majorării exporturilor, cât și în urma scăderii importurilor. Intrările nete de venituri primare s-au diminuat din cauza scăderii remunerării salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți. În același timp, ieșirile de venituri din investiții ce au revenit investitorilor străini s-au diminuat, îmbunătățind balanța veniturilor primare. S-a diminuat și excedentul înregistrat la veniturile secundare ca rezultat al scăderii intrărilor de asistență curentă din exterior în cadrul cooperării internaționale, precum și în urma diminuării intrărilor de transferuri personale.

Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 11.12 mil. USD, de 2.4 ori mai mare comparativ cu trimestrul I 2015, ca urmare a diminuării intrărilor de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale.

 

Tabelul 2. Contribuțiile principalelor componente la evoluția contului curent al balanței de plăți

 

2014

2015

2016

Modificarea ponderii

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Tr. I 2016 / Tr. I 2015

 

%

p.p.

Contul curent / PIB

-9.4

-5.8

-4.3

-9.9

-10.5

-8.1

-6.3

-4.6

-7.8

2.7

Balanța comercială / PIB

-38.4

-38.1

-31.6

-40.7

-34.8

-31.1

-27.8

-27.9

-30.9

3.8

Export de bunuri și servicii / PIB

43.9

38.0

29.4

39.1

44.0

40.2

31.4

40.2

39.1

-4.9

Import de bunuri și servicii / PIB

82.3

76.1

61.0

79.7

78.8

71.3

59.1

68.1

70.1

-8.7

Balanța veniturilor primare / PIB

9.7

11.4

9.4

11.1

6.8

4.4

7.2

6.4

6.0

-0.9

Intrări de venituri primare / PIB, din care:

14.0

15.9

13.2

13.2

13.4

14.0

11.3

12.0

11.4

-2.0

Remunerarea salariaților / PIB

13.3

15.4

12.7

12.5

12.7

13.5

10.9

11.6

11.0

-1.7

Ieșiri de venituri primare / PIB, din care:

4.3

4.5

3.8

2.1

6.6

9.6

4.1

5.6

5.5

-1.1

Venituri din investiții / PIB

3.3

3.6

3.0

1.1

5.2

8.2

3.0

4.2

4.1

-1.1

Balanța veniturilor secundare / PIB

19.3

20.9

17.9

19.6

17.4

18.7

14.3

16.9

17.2

-0.2

Intrări de venituri secundare / PIB, din care:

21.3

22.8

19.5

21.6

19.8

21.0

16.3

19.0

19.4

-0.4

Transferuri personale / PIB

13.4

14.1

12.3

11.5

12.4

12.8

10.3

11.5

12.3

-0.1

Cooperarea internațională curentă / PIB

3.4

4.1

3.8

6.0

3.5

3.0

2.4

3.1

3.0

-0.5

Ieșiri de venituri secundare / PIB

2.0

1.9

1.6

1.9

2.3

2.3

2.0

2.1

2.2

-0.1

Contul de capital / PIB

0.1

2.5

0.5

1.6

-0.3

0.6

0.5

0.5

-0.8

-0.5

Necesarul net de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital) / PIB

-9.3

-3.3

-3.8

-8.3

-10.8

-7.5

-5.8

-4.1

-8.6

2.3

Principala sursă de acoperire a necesarului net de finanțare în trimestrul I 2016, reflectată în contul financiar al balanței de plăți, au fost intrările nete de capital sub formă de investiții directe. Majorarea netă a pasivelor sub formă de investiţiile directe a constituit 44.93 mil. USD, din care cea mai mare parte a revenit reinvestirii profiturilor (24.66 mil. USD). La acoperirea necesarului net de finanțare au contribuit și activele oficiale de rezervă, utilizate de BNM pentru intervenții pe piața valutară internă cu scopul neutralizării fluctuațiilor excesive ale cursului de schimb al leului moldovenesc, care s-au diminuat pe parcursul trimestrului cu 15.54 mil. USD în urma tranzacțiilor efective.

 

Tabelul 3. Sursele de acoperire a necesarului net de finanțare, fluxuri financiare nete

 

2014

2015

2016

Modificarea ponderii

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Tr. I 2016 / Tr. IV 2015

% în raport cu PIB

p.p.

Contul financiar

-12.1

-0.2

-3.3

-14.3

-14.6

-7.9

-4.3

-4.2

-5.2

-1.0

Investiții directe, din care:

-8.8

0.0

-3.4

-4.5

-10.5

-4.9

0.8

-3.6

-3.6

 

Participații la capital și acțiuni, altele decât reinvestirea profiturilor

-2.1

-3.4

-0.5

-0.7

-0.9

-1.0

-0.8

-1.0

-0.3

0.7

Reinvestirea profiturilor

-0.9

-0.4

-1.6

1.4

-3.1

-5.2

-0.8

-1.2

-1.8

-0.6

Instrumente de natura datoriei

-5.8

3.8

-1.2

-5.2

-6.4

1.3

2.4

-1.4

-1.5

-0.1

Investiții de portofoliu și derivate financiare

-0.3

-0.2

0.0

-0.2

-0.1

-0.2

     

 

Alte investiții, din care:

3.1

-0.8

0.6

12.7

19.0

-3.3

-4.2

-1.4

-0.4

1.0

Numerar și depozite

1.8

2.5

1.3

3.8

19.0

-2.1

-0.2

-0.8

-1.7

-0.9

Împrumuturi

0.1

0.1

2.2

-2.6

1.7

0.9

-1.6

-1.2

1.9

3.1

Credite comerciale și avansuri

1.0

-3.4

-3.0

-0.7

-1.8

-2.2

-2.5

0.5

-0.7

-1.2

Alte creanțe / pasive

0.1

0.1

0.0

12.2

0.1

 

0.1

0.1

0.1

 

Modificarea activelor de rezervă

-6.0

0.8

-0.4

-22.4

-23.0

0.6

-0.9

0.8

-1.2

-2.0

Notă: (-) – intrări nete de capital, (+) – ieșiri nete de capital

 

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova (conform MBP5) la 31.03.2016 a rămas net debitoare şi a constituit -5,831.37 mil. USD, soldul negativ majorându-se față de sfârşitul anului 2015 cu 2.1 la sută: activele externe însumând 3,311.55 mil. USD, în scădere cu 0.7 la sută, iar pasivele – 9,142.92 mil. USD, în creştere cu 1.1 la sută. Ritmurile scăderii au determinat înrăutăţirea raportului dintre stocul activelor şi pasivelor externe cu 0.7 p.p., până la 36.2 la sută la 31.03.2016. Stocul angajamentelor faţă de investitorii străini direcţi a reprezentat 3,580.25 mil. USD (în creștere cu 1.2 la sută de la începutul anului) şi a constituit 39.2 la sută din totalul pasivelor.

Stocul activelor oficiale de rezervă a scăzut cu 0.6 la sută pe parcursul trimestrului I 2016 și a constituit 1,746.33 mil. USD la 31.03.2016. În pofida scăderii, volumul lor corespunde criteriilor tradiționale de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 4.9 luni), acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 120.0 la sută), acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 88.9 la sută) etc.

 

Tabelul 4. Indicatorii principali aferenţi poziţiei investiţionale internaţionale

 

UM

31.12.12

31.12.13

31.12.14

31.12.15

31.03.16

Tr. I 2016 / Tr. IV 2015 (%)

Poziţia investiţională internaţională netă

mil. USD

-5,085.32

-5,346.05

-5,598.09

-5,713.43

-5,831.37

102.1

Stocul activelor externe / stocul pasivelor faţă de nerezidenţi

%

41.1

43.0

39.9

36.9

36.2

-0.7 p.p.

Stocul investiţiilor directe în economia națională

mil. USD

3,466.67

3,620.97

3,613.78

3,538.59

3,580.25

101.2

Ponderea investiţiilor străine directe în stocul pasivelor

%

40.1

38.6

38.8

39.1

39.2

0.1 p.p.

Ponderea împrumuturilor (fără împrumuturile intra-grup) în stocul pasivelor

%

35.0

34.5

32.9

32.6

32.3

-0.3 p.p.

Stocul activelor oficiale de rezervă

mil. USD

2,515.00

2,820.63

2,156.63

1,756.81

1,746.33

99.4

Stocul activelor oficiale de rezervă / Import mediu lunar (pe 12 luni) de bunuri şi servicii

luni

5.3

5.6

4.4

4.8

4.9

102.2

 

Datoria externă brută a Republicii Moldova (conform Ghidului SDE 2013/MBP6) la 31.03.2016 a înregistrat 6,399.63 mil. USD, majorându-se pe parcursul trimestrului cu 1.0 la sută. Datoria publică şi public garantată a reprezentat 26.7 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,708.97 mil. USD,  majorându-se pe parcursul trimestrului I 2016 cu 0.4 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,690.66 mil. USD, în creştere cu 1.2 la sută. Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (77.3 la sută).

 

Tabelul 5. Indicatorii principali aferenţi datoriei externe (MBP6)

 

UM

31.12.12

31.12.13

31.12.14

31.12.2015

31.03.16

Tr. I 2016 / Tr. IV 2015 (%)

Datoria externă brută

mil. USD

6,019.84

6,674.38

6,570.26

6,338.39

6,399.63

101.0

Datoria externă publică şi public garantată

mil. USD

1,762.57

1,774.93

1,731.05

1,702.04

1,708.97

100.4

Datoria externă pe termen lung

mil. USD

4,698.20

5,003.79

5,012.32

4,904.00

4,944.24

100.8

Ponderea datoriei externe publice şi public garantate în datoria externă brută

%

29.3

26.6

26.3

26.9

26.7

-0.2 p.p.

Ponderea datoriei externe pe termen lung în datoria externă brută

%

78.0

75.0

76.3

77.4

77.3

-0.1 p.p.

Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în datoria externă sub formă de împrumuturi şi alocări de DST

%

48.0

44.9

43.7

43.1

43.1

 

 

Balanța de plăți pentru trimestrul I 2016 (date provizorii)

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I 2016 (date provizorii)

Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului I 2016 (date provizorii)

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2001 pentru datoria externă:

Balanța de plăți (MBP6)

Balanța de plăți

Poziția investițională internațională

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).