• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.06.2015

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul I 2015 (date provizorii)Pe parcursul trimestrului I 2015 PIB s-a majorat cu 4.8 la sută în termeni reali față de trimestrul I 2014. Creşterea preţurilor de consum în luna martie faţă de decembrie 2014 a constituit 3.9 la sută – un ritm mai înalt decât în aceeași perioadă a anului precedent (1.6 la sută). Evoluția situaţiei pe piaţa valutară fiind variabilă, leul moldovenesc s-a depreciat la 31.03.2015, în comparaţie cu începutul anului curent, în termeni nominali faţă de dolarul SUA cu 17.7 la sută şi față de euro cu 4.8 la sută. Sectorul extern a suferit în continuare consecinţele recesiunii economice din principalele țări partenere din CSI, ale ritmului lent al creșterii economice din țările partenere din UE, ale crizei geopolitice din Ucraina, precum şi ale restricțiilor impuse de Federaţia Rusă la exportul produselor moldovenești. Volumul scăzut al transferurilor personale din străinătate începând cu trimestrul IV 2014, precum şi deprecierea leului, au contribuit la scăderea importului de bunuri şi servicii.

Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali ai Republicii Moldova1Toți indicatorii ce caracterizează sectorul extern în perioada  tr. I 2014 – tr. I 2015  prezentaţi în tabelul 1 sunt calculaţi în baza statisticii balanţei de plăţi compilate conform metodologiei noi elaborate de Fondul Monetar Internaţional (MBP6).  

 

 

UM

Tr. I

2014

Tr. II

2014

Tr. III

2014

Tr. IV

2014

Tr. I

2015

Produsul intern brut în preţuri curente

mil. lei

21,499

26,281

34,115

29,862

24,423

PIB, indicii volumului fizic

%

103.7

104.3

105.8

104.2

104.8

Rata de schimb medie

MDL/USD

13.3875

13.6771

14.0539

15.0185

17.9989

Necesarul net de finanţare(soldul contului curent și de capital)/PIB

%

-10.0

-3.2

-4.4

-10.8

-11.7

Compensarea rezidenţilor din muncă şi transferurile personale/PIB

%

26.6

29.4

25.0

23.9

25.26

Balanţa bunurilor şi serviciilor / PIB

%

-39.3

-37.8

-32.3

-42.0

-35.7

Export de bunuri şi servicii / Import de bunuri şi servicii

%

52.5

50.4

47.3

47.6

55.2

Propensiunea medie spre export (export de bunuri şi servicii / PIB)

%

43.3

38.5

29.10

38.1

44.1

Propensiunea medie spre import (import de bunuri şi servicii / PIB)

%

82.6

76.3

61.3

80.1

79.8

Intensitatea de investiţii directe (raportul la PIB al valorii de investiţii directe: active şi angajamente)

%

8.5

0.7

4.3

6.7

11.0

Ca rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital efectuate de agenţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul trimestrului I 2015, necesarul net de finanţare (suma soldului contului curent şi a celui de capital) a constituit 158.58 mil. USD sau 98.8 la sută faţă de trimestrul I 2014, ceea ce reprezintă 11.7 la sută din PIB (10.0 la sută în trimestrul I 2014). Deficitul comerţului cu bunuri şi servicii a alcătuit 484.84 mil. USD, ceea ce reprezintă 35.7 la sută din PIB – acest raport s-a îmbunătăţit faţă de trimestrul I 2014 cu 3.6 puncte procentuale. Propensiunea medie a economiei spre exportul de bunuri şi servicii s-a majorat uşor şi a constituit 44.1 la sută, iar cea spre import s-a micşorat până la 79.8 la sută. Compensarea rezidenţilor pentru muncă şi transferurile personale primite din străinătate pe parcursul trimestrului au fost estimate în suma totală de 342.81 mil. USD, în scădere cu 19.8 la sută.

Majorarea angajamentelor faţă de investitorii străini direcţi în urma tranzacţiilor efective pe parcursul trimestrului a constituit 146.11 mil. USD (în creștere cu 24.3 la sută față de tr. IV 2014). Indicele de intensitate a investiţiilor directe s-a cifrat la 11.0 la sută faţă de 6.7 la sută în tr. IV 2014.

Obligaţiunile rezidenţilor faţă de străinătate sub formă de împrumuturi pe ansamblul sectoarelor au fost achitate în valoare netă de 9.99 mil. USD. Sectorul administraţia publică a atras împrumuturi de la guverne străine și organizații internaționale în sumă netă de 20.06 mil USD, iar celelalte sectoare au înregistrat achitări nete, ceea ce a determinat, în fond, soldul total pozitiv ce denotă ieșiri. Activele oficiale de rezervă, în urma tranzacţiilor efective pe parcursul primelor trei luni ale anului curent, fiind utilizate în mare parte, ca şi în ultimul trimestru al anului 2014, pentru intervenții valutare pe piaţa internă, s-au micşorat cu 312.76 mil. USD. 

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova (conform BPM5) la sfârşitul trimestrului I 2015 a rămas net debitoare şi a constituit 5,586.91 mil. USD, micşorându-se de la sfârşitul anului precedent cu 0.7 la sută: activele externe însumând 3,437.86 mil. USD, în scădere de la începutul anului cu 6.1 la sută, iar angajamentele – 9,024.77  mil. USD, în descreştere cu 2.8 la sută. Ritmurile scăderii au determinat înrăutăţirea raportului dintre stocul activelor şi angajamentelor externe de la începutul anului cu 1.3 p.p. până la 38.1 la sută la 31 martie 2015. Stocul angajamentelor faţă de investitorii străini direcţi la 31.03.2015 a reprezentat 3,522.62 mil. USD, sau 39.0 la sută din totalul angajamentelor. Stocul activelor oficiale de rezervă  la sfârşitul trimestrului a fost la nivelul de 1,752.26 mil. USD, ceea ce acoperă 3.7 luni de import de bunuri şi servicii şi constituie 73.2 la sută raportat la datoria externă pe termen scurt (90.6 la sută la 31.12.2014).

Tabelul 2. Indicatorii principali aferenţi poziţiei investiţionale internaţionale

 

UM

31.03.2014

30.06.2014

30.09.2014

31.12.2014

31.03.2015

Poziţia investiţională internaţională netă

mil. USD

-5,446.75

-5,402.66

-5,416.84

-5,624.29

-5,586.91

Stocul activelor externe / stocul angajamentelor faţă de nerezidenţi

%

43.0

43.8

43.9

39.4

38.1

Stocul investiţiilor directe, angajamente

mil. USD

3,608.36

3,614.68

3,647.84

3,646.88

3,522.62

Cota  investiţiilor străine în stocul angajamentelor

%

37.8

37.6

37.8

39.3

39.0

Cota  împrumuturilor în stocul angajamentelor  

%

33.9

33.4

31.5

32.7

32.1

Stocul activelor oficiale de rezervă

mil. USD

2,727.01

2,740.94

2,653.12

2,156.63

1,752.26

Stocul activelor oficiale de rezervă / Import mediu lunar (pe 12 luni) de bunuri şi servicii

lună

5.5

5.5

5.4

4.4

3.7

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31 martie 2015 a înregistrat 6,341.41 mil. USD, micşorându-se faţă de începutul anului cu 2.4 la sută. Datoria publică şi public garantată reprezintă 26.0 la sută din totalul datoriei, însumând 1,651.93 mil. USD şi micşorându-se pe parcursul trimestrului cu 4.6 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,689.48  mil. USD, în descreştere cu 1.6 la sută, din care cea pe termen scurt, mai vulnerabilă la riscuri externe, a crescut de la începutul anului cu 0.7 la sută şi reprezintă 51.1 la sută.

Tabelul 3. Indicatorii principali aferenţi datoriei externe

 

UM

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.03.2015

Datoria externă brută

mil.USD

5,358.91

6,019.82

6,673.37

6,494.88

6,341.41

Datoria externă publică şi public garantată

mil.USD

1,521.35

1,762.56

1,774.91

1,731.05

1,651.93

Cota datoriei externe publică şi public garantată în datoria externă brută

%

28.4

29.3

26.6

26.7

26.0

Datoria externă privată negarantată

mil.USD

3,837.56

4,257.26

4,898.46

4,763.83

4,689.48

Cota datoriei externe pe termen lung în datoria externă brută

%

65.9

67.7

65.1

63.4

62.2

Datoria externă pe termen scurt

mil.USD

1,827.90

1,947.31

2,326.56

2,379.08

2,394.68

Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Conturile internaționale pentru trimestrul I 2015 (date provizorii) – materialul analitic integral

  - Balanța de plăți pentru trimestrul I 2015 (date provizorii) 

  - Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I 2015 (date provizorii) 

  - Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului I 2015 (date provizorii) 

 

Datele privind balalanța de plăți calculate conform metodologiei MBP6, pot fi accesate la:

Balanța de plăți ( MBP6 )

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi (conform MBP5), anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziția investițională internațională

Datoria externă

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).