Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2016

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul II 2016 (date provizorii)Conturile internaționale pentru trimestrul II 2016 (date provizorii) – materialul analitic integral

În trimestrul II 2016, economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere reală de 1.8 la sută, după contractarea PIB-ului cu 0.5 la sută în anul 2015.  Evoluția sectorului extern al economiei naționale a fost determinată de situația economică a principalilor parteneri din CSI. În Federația Rusă și Belarus a continuat recesiunea economică (PIB-ul acestora în termeni reali contractându-se în ianuarie-iunie 2016 față de ianuarie-iunie 2015 cu 0.9 la sută și cu 2.5 la sută, respectiv), ceea ce a avut un impact negativ asupra exporturilor Republicii Moldova și remiterilor. Totodată, Ucraina a înregistrat o creștere reală de 0.1 la sută în primul trimestru și de 1.3 la sută în trimestrul al doilea al anului 2016, ceea ce a contribuit la majorarea exporturilor. Asupra tranzacțiilor financiare cu restul lumii a influențat scăderea accesului rezidenților Republicii Moldova la creditare externă, precum și trendul general de diminuare a ISD în țările în tranziție.

Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali ai Republicii Moldova

 

UM

2014

2015

2016

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Tr. II

Produsul intern brut în preţuri curente

mil. lei

21,533

26,343

34,215

29,958

24,462

28,595

35,995

33,117

27,097

31,434

Produsul intern brut în preţuri curente

mil. USD

1,608

1,926

2,435

1,995

1,359

1,577

1,875

1,663

1,350

1,588

PIB, indicii volumului fizic

%

103.8

104.4

106.0

104.4

104.8

102.5

96.3

96.7

100.8

101.8

Export de bunuri, indicii volumului fizic

%

106

113

98

100

106

107

96

97

90

99

Export de bunuri, indicii valorii unitare

%

92

97

95

89

80

79

84

89

95

98

Import de bunuri, indicii volumului fizic

%

100

98

99

104

101

96

95

91

104

107

Import de bunuri, indicii valorii unitare

%

98

100

97

92

79

79

78

78

88

93

Raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri

%

93.9

97.0

97.9

96.7

101.3

100.0

107.7

114.1

108.0

105.4

Rata de schimb medie pe perioadă

MDL/

USD

13.3875

13.6771

14.0539

15.0185

17.9989

18.1309

19.1982

19.9112

20.0737

19.7957

Remiterile personale / PIB

%

24.6

27.0

23.0

22.0

23.4

23.9

19.5

21.3

21.5

21.3

Fluxurile de ISD (acumularea netă de pasive) / PIB

%

8.8

0.4

4.0

5.3

10.9

4.9

-0.9

1.5

2.9

0.2

Surse: BNM, BNS

Ca rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital efectuate de rezidenţii Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul trimestrului II 2016, necesarul net de finanţare (suma dintre soldurile conturilor curent şi de capital din balanța de plăți) s-a diminuat cu 12.1 la sută faţă de trimestrul II 2015 și a constituit 103.97 mil. USD, ceea ce reprezintă 6.5 la sută în raport cu PIB (7.5 la sută în trimestrul II 2015).

Deficitul contului curent în trimestrul II 2016 a constituit 92.21 mil. USD (-27.4 la sută față de trimestrul II 2015). Raportat la PIB, acesta a constituit 5.8 la sută și s-a redus cu 2.3 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Îmbunătățirea s-a datorat scăderii deficitului în comerțul exterior cu bunuri și servicii (-3.3 la sută), majorării excedentului înregistrat la veniturile primare (+62.8 la sută), în timp ce scăderea excedentului veniturilor secundare (-9.3 la sută) a influențat contul curent în sensul deteriorării.

Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova, înregistrate în balanța de plăți, s-au diminuat cu 6.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015 atât din cauza scăderii volumelor fizice, cât și în urma scăderii prețurilor. Exporturile în CSI au scăzut cu 24.9 la sută, în UE – cu 4.1 la sută.

Evoluția prețurilor pe piețele externe a fost însă, în general, pozitivă pentru Republica Moldova, deoarece prețurile bunurilor importate au scăzut, în medie, într-o măsură mai mare decât cele ale bunurilor exportate, în particular grație diminuării prețurilor la petrol. Astfel, în pofida scăderii exporturilor de bunuri, balanța comercială s-a îmbunătățit în urma scăderii importurilor (cu 1.4 la sută). Importurile din UE au scăzut cu 4.3 la sută, pe când cele din CSI s-au majorat cu 2.0 la sută.

Excedentul înregistrat la servicii s-a majorat de 2.2 ori, atât datorită majorării exporturilor (+7.7 la sută), cât și în urma scăderii importurilor (-5.1 la sută).

Intrările de venituri primare s-au diminuat cu 14.3 la sută din cauza scăderii cu 14.5 la sută a remunerării salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți. În același timp, ieșirile de venituri din investiții (dividende, dobânzi etc.) ce au revenit investitorilor străini s-au diminuat într-o măsură mai mare (de 2.4 ori), îmbunătățind balanța veniturilor primare, care s-a majorat cu 62.8 la sută.

Excedentul înregistrat la veniturile secundare s-a diminuat cu 9.3 la sută ca rezultat al scăderii intrărilor de asistență curentă din exterior în cadrul cooperării internaţionale (-17.3 la sută), precum și în urma diminuării intrărilor de transferuri personale (-6.5 la sută).

Contul de capital a înregistrat un deficit de 11.76 mil. USD (față de excedentul de 8.79 mil. USD înregistrat în trimestrul II 2015), în mare parte din cauza micșorării de 9.4 ori a volumului de granturi pentru finanţarea proiectelor investiţionale, primite din exterior de administraţia publică.

Tabelul 2. Contribuțiile principalelor componente la evoluția contului curent al balanței de plăți

 

2015

2016

Sem. I 2015

Sem. I 2016

Modificarea ponderii

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Tr. II

Tr. II 2016 /

Tr. II 2015

%

p. p.

Contul curent / PIB

-10.2

-8.1

-6.6

-1.9

-7.0

-5.8

-9.0

-6.4

2.3

Balanța comercială / PIB

-34.8

-31.3

-27.9

-28.1

-30.6

-30.1

-32.9

-30.4

1.2

Export de bunuri și servicii / PIB

43.9

40.0

31.2

39.9

39.1

39.2

41.8

39.2

-0.8

Import de bunuri și servicii / PIB

78.7

71.3

59.1

68.0

69.7

69.3

74.7

69.5

-2.0

Balanța veniturilor primare / PIB

7.0

4.6

7.1

9.0

6.4

7.5

5.7

7.0

2.9

Intrări de venituri primare / PIB, din care:

13.6

13.9

11.3

12.0

11.5

11.8

13.8

11.7

-2.1

Remunerarea salariaților / PIB

12.9

13.4

10.9

11.6

11.0

11.3

13.1

11.2

-2.1

Ieșiri de venituri primare / PIB, din care:

6.6

9.3

4.2

3.0

5.1

4.4

8.1

4.7

-4.9

Venituri din investiții / PIB

5.3

7.9

3.1

1.7

3.8

3.2

6.7

3.5

-4.7

Balanța veniturilor secundare / PIB

17.6

18.7

14.2

17.1

17.2

16.8

18.2

17.0

-1.8

Intrări de venituri secundare / PIB, din care:

20.0

21.0

16.2

19.3

19.4

18.9

20.5

19.1

-2.1

Transferuri personale / PIB

12.6

12.7

10.3

11.6

12.3

11.8

12.6

12.0

-0.9

Cooperarea internațională curentă / PIB

3.6

3.0

2.4

3.2

3.0

2.5

3.3

2.7

-0.5

Ieșiri de venituri secundare / PIB

2.4

2.4

2.1

2.1

2.2

2.0

2.4

2.1

-0.3

Contul de capital / PIB

-0.3

0.6

0.5

0.5

-0.8

-0.7

0.1

-0.8

-1.3

Necesarul net de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital) / PIB

-10.5

-7.5

-6.0

-1.4

-7.8

-6.5

-8.9

-7.1

1.0

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete în valoare de 49.56 mil. USD, ca rezultat al micşorării nete cu 16.16 mil. USD a activelor financiare externe ale rezidenţilor în urma tranzacţiilor efective, precum şi al majorării nete a pasivelor economiei naționale faţă de străinătate cu 33.40 mil. USD.

Principala sursă de acoperire a necesarului net de finanțare în trimestrul II 2016, reflectată în contul financiar al balanței de plăți, au fost activele sub formă de numerar și depozite în valută ale agenților economici rezidenți și ale populației (care au scăzut cu 209.18 mil. USD în valoare netă, alimentând piața valutară internă), în timp ce activele oficiale de rezervă s-au majorat cu 162.23 mil. USD în urma tranzacțiilor efective.

Tabelul 3. Sursele de acoperire a necesarului net de finanțare, fluxuri financiare nete

 

2015

2016

Sem. I 2015

Sem. I 2016

Modificarea ponderii

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Tr. II

Tr. II 2016 /

Tr. II 2015

% în raport cu PIB

p. p.

Contul financiar

-14.8

-7.9

-4.9

-1.5

-3.8

-3.1

-11.1

-3.4

4.8

Investiții directe, din care:

-10.6

-4.9

0.8

-1.3

-2.3

0.4

-7.5

-0.9

5.3

Participații la capital și acțiuni, exceptând reinvestirea profiturilor

-0.8

-1.0

-0.7

-0.9

-0.7

-0.4

-0.9

-0.5

0.6

Reinvestirea profiturilor

-3.2

-5.2

-0.8

1.0

-1.6

-1.1

-4.2

-1.3

4.1

Instrumente de natura datoriei

-6.6

1.3

2.4

-1.4

 

1.8

-2.4

1.0

0.5

Investiții de portofoliu și derivate financiare

-0.1

-0.1

 

 

 

 

-0.1

 

0.1

Alte investiții, din care:

19.0

-3.5

-4.9

-1.0

-0.3

-13.7

6.9

-7.5

-10.2

Numerar și depozite

19.0

-2.1

-0.2

-0.8

-1.7

-13.6

7.7

-8.1

-11.6

Împrumuturi

1.8

0.7

-2.3

-0.8

2.0

-0.4

1.2

0.7

-1.1

Credite comerciale și avansuri

-1.8

-2.2

-2.5

0.5

-0.7

0.3

-2.0

-0.1

2.5

Alte creanțe / pasive

0.1

 

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Modificarea activelor de rezervă

-23.0

0.6

-0.9

0.8

-1.2

10.2

-10.3

5.0

9.6

Notă: (-) – intrări nete de capital, (+) – ieșiri nete de capital

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova (conform MBP5) la 30.06.2016 a rămas net debitoare şi a constituit -5,805.60 mil. USD, soldul negativ majorându-se cu 0.9 la sută față de cel înregistrat la finele trimestrului I 2016: activele externe însumând 3,262.45 mil. USD, iar pasivele – 9,068.05 mil. USD. Majorarea soldului debitor al poziţiei investiţionale internaţionale cu 52.79 mil. USD a fost determinată de tranzacțiile nete cu nerezidenții (-49.56 mil. USD), de schimbările de preț (-1.09 mil. USD) și de fluctuația ratei de schimb a valutelor originale față de dolarul SUA (-2.14 mil. USD).

Ponderea cea mai mare în stocul de active financiare externe este deținută în continuare de activele de rezervă (57.5 la sută). Stocul activelor oficiale de rezervă a crescut cu 7.3 la sută pe parcursul trimestrului II 2016 și a constituit 1,874.60 mil. USD la 30.06.2016. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde criteriilor tradiționale de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5.3 luni), acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 125.4 la sută), acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 88.2 la sută) etc.

Tabelul 4. Indicatorii principali aferenţi poziţiei investiţionale internaţionale

 

UM

31.12.

2012

31.12.

2013

31.12.

2014

31.12.

2015

31.03.

2016

30.06.

2016

Tr. II 2016 / Tr. I 2016 (%)

Poziţia investiţională internaţională netă

mil. USD

-5,085.32

-5,346.05

-5,598.11

-5,653.75

-5,752.81

-5,805.60

100.9

Stocul activelor externe / stocul pasivelor faţă de nerezidenţi

%

41.1

43.0

39.9

37.1

36.6

36.0

-0.6 p.p.

Stocul investiţiilor directe în economia națională

mil. USD

3,466.67

3,620.97

3,613.78

3,466.07

3,490.40

3,501.26

100.3

Ponderea investiţiilor străine directe în stocul pasivelor

%

40.1

38.6

38.8

38.6

38.5

38.6

0.2 p.p.

Ponderea împrumuturilor (fără împrumuturile intra-grup) în stocul pasivelor

%

35.0

34.5

32.9

32.7

32.5

32.4

-0.1 p.p.

Stocul activelor oficiale de rezervă

mil. USD

2,515.00

2,820.63

2,156.63

1,756.81

1,746.33

1,874.60

107.3

Stocul activelor oficiale de rezervă / Import mediu lunar (pe 12 luni) de bunuri şi servicii

luni

5.3

5.6

4.4

4.8

4.9

5.3

108.0

Datoria externă brută a Republicii Moldova (conform Ghidului SDE 2013/MBP6) la 30.06.2016 a înregistrat 6,389.72 mil. USD, micșorându-se pe parcursul trimestrului cu 0.3 la sută. Datoria publică şi public garantată a reprezentat 26.7 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,704.99 mil. USD și scăzând pe parcursul trimestrului II 2016 cu 0.2 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,684.72 mil. USD, în scădere cu 0.3 la sută. Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (76.6 la sută).

Tabelul 5. Indicatorii principali aferenţi datoriei externe (MBP6)

 

UM

31.12.

2012

31.12.

2013

31.12.

2014

31.12.

2015

31.03.

2016

30.06.

2016

Tr.II 2016 /Tr. I 2016 (%)

Datoria externă brută

mil. USD

6,019.84

6,674.38

6,570.26

6,345.43

6,407.99

6,389.72

99.7

Datoria externă publică şi public garantată

mil. USD

1,762.57

1,774.93

1,731.05

1,702.04

1,708.97

1,704.99

99.8

Datoria externă pe termen lung

mil. USD

4,698.20

5,003.79

5,012.32

4,909.52

4,934.76

4,894.53

99.2

Ponderea datoriei externe publice şi public garantate în datoria externă brută

%

29.3

26.6

26.3

26.8

26.7

26.7

 

Ponderea datoriei externe pe termen lung în datoria externă brută

%

78.0

75.0

76.3

77.4

77.0

76.6

-0.4 p.p.

Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în datoria externă sub formă de împrumuturi şi alocări de DST

%

48.0

44.9

43.7

43.0

42.9

42.6

-0.3 p.p.

Activele oficiale de rezervă / Datoria externă pe termen scurt

%

190.3

168.8

138.4

122.3

118.5

125.4

6.9 p.p.

 

Balanța de plăți pentru trimestrul II 2016 (date provizorii) 

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2016 (date provizorii) 

Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului II 2016 (date provizorii) 

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională, anul 2001 - pentru datoria externă (MBP5) şi anul 2009 - pentru datoria externă (MBP6):

Balanța de plăți (MBP6)

Balanța de plăți

Poziția investițională internațională

Datoria externă

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).