• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2017

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul II 2017, date provizorii          Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul II 2017, date provizorii (materialul analitic desfășurat)

 

Evoluția conturilor internaționale ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2017 a fost determinată de influența mai multor fenomene interne și externe:

 • A continuat tendința de creștere a economiei moldovenești înregistrată în anul 2016, PIB-ul majorându-se cu 2.8 la sută în termeni reali față de ianuarie-iunie 2016. La această creștere au contribuit în special activitățile de comerț, de transport, de cazare și alimentație publică. Totuși, scăderea accentuată a producției vegetale (cu 28.4 la sută în prețuri comparabile față de perioada respectivă a anului 2016) în urma condițiilor climaterice nefavorabile din aprilie 2017 a influențat PIB-ul și exporturile în sensul scăderii;
 • În pofida acestei contribuții negative, exporturile totale s-au majorat grație cererii din partea principalelor țări-partenere, care au înregistrat în continuare o creștere economică (atât cele din CSI, cât și cele din UE);
 • O contribuție semnificativă la creșterea exportului total de bunuri a avut-o majorarea exporturilor în Turcia cu 73.0 la sută. Această majorare poate fi atribuită atât creșterii economice a Turciei în semestrul I 2017 , cât și intrării în vigoare (de la 01.11.2016) a acordului bilateral de comerț liber;
 • În urma creșterii reale a salariilor și a remiterilor personale, s-a majorat consumul final al gospodăriilor populației (cu 4.0 la sută în prețuri comparabile față de ianuarie-iunie 2016), ceea ce a contribuit la sporirea importurilor;
 • La majorarea importurilor a contribuit și reluarea importului de energie electrică din Ucraina.

Pe parcursul primelor două trimestre ale anului 2017, volumul fizic al bunurilor exportate a crescut cu 27.6 și 5.0 la sută față de trimestrele I-II 2016, respectiv (tabelul 1). Concomitent, a crescut semnificativ și volumul fizic al bunurilor importate (cu 20.1 și 13.3 la sută, respectiv). Deoarece pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2017 prețurile bunurilor exportate s-au diminuat, în timp ce prețurile bunurilor importate au crescut, raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri a arătat o înrăutățire ușoară.

Pe piața valutară internă, pe parcursul primelor șase luni ale anului 2017 a fost înregistrată tendința de apreciere a leului moldovenesc față de euro şi față de dolarul SUA.

Remiterile personale primite de rezidenții Republicii Moldova au constituit 21.9 la sută raportate la PIB, revenind la nivelul perioadei similare a anului 2016.

Intrările de capital sub formă de ISD pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2017 au rămas la nivelul semestrului precedent și au constituit 2.3 la sută relativ la PIB.

Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali ai Republicii Moldova

 

2015

2016

2017

I

II

I

II

III

IV

I

II

Produsul intern brut în preţuri curente, mil. lei

24,462

28,595

27,156

31,533

39,901

36,347

29,670

34,251

Produsul intern brut în preţuri curente, mil. USD

1,359

1,577

1,353

1,593

2,016

1,814

1,487

1,826

PIB, indicii volumului fizic, %

104.8

102.5

100.8

101.9

106.5

106.7

103.1

102.5

Export de bunuri, indicii volumului fizic, %

106

107

90

99

121

123

128

105

Export de bunuri, indicii valorii unitare, %

80

79

95

98

96

96

99

97

Import de bunuri, indicii volumului fizic, %

101

96

104

107

112

111

120

113

Import de bunuri, indicii valorii unitare, %

79

79

88

93

94

99

100

101

Raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri, %

101.3

100.0

108.0

105.4

101.8

96.8

99.7

96.6

Rata de schimb medie pe perioadă, MDL/USD

17.9989

18.1309

20.0737

19.7957

19.7896

20.0364

19.9556

18.7525

Remiterile personale / PIB, %

24.1

24.4

21.8

22.6

18.1

19.7

22.5

21.3

Fluxurile de ISD (acumularea netă de pasive) / PIB, %

10.0

4.7

3.1

-0.3

3.4

1.1

2.5

2.1

Surse: BNM, BNS

 

În prima jumătate a anului 2017, deficitul contului curent a constituit 307.22 mil. USD (din care 187.17 mil. USD în trimestrul II 2017), deteriorându-se cu 77.8 la sută față de semestrul I 2016. Raportat la PIB, acesta a constituit 9.3 la sută și s-a înrăutățit cu 3.4 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu perioada similară din anul precedent (tabelul 2). În cea mai mare parte (-1.9 p. p.), această deteriorare a fost cauzată de evoluția negativă a balanței comerțului exterior cu bunuri și servicii, precum și a balanței veniturilor secundare, ce a influențat contul curent raportat la PIB cu 1.6 p.p. în sensul deteriorării. (Deși excedentul înregistrat la veniturile secundare s-a majorat în termeni absoluți, raportul lui la PIB-ul crescător s-a diminuat.) Balanța veniturilor primare nu s-a schimbat semnificativ față de ianuarie-iunie 2016..

Tabelul 2. Contribuțiile principalelor componente la evoluția contului curent al balanței de plăți (MBP6)

 

2015

2016

2017

2016

I-II

2017

I-II

I-II 2017 /
I-II 2016

I

II

I

II

I

II

Contribuția /

% la PIB

p. p.

Contul curent

-11.1

-9.2

-6.8

-5.1

-8.1

-10.2

-5.9

-9.3

-3.4

  Balanța comercială

-35.6

-32.0

-31.0

-30.5

-31.3

-33.7

-30.8

-32.7

-1.9

    Export de bunuri și servicii

43.9

40.0

38.9

38.8

44.8

36.2

39.0

40.1

1.1

    Import de bunuri și servicii

79.5

72.0

69.9

69.3

76.1

69.9

69.8

72.9

3.0

  Balanța veniturilor primare

7.0

4.2

6.3

8.1

7.0

7.7

7.3

7.4

0.1

    Intrări de venituri primare, din care:

13.6

13.9

11.4

12.2

12.3

11.9

11.9

12.1

0.2

       Remunerarea salariaților

12.9

13.4

11.0

11.7

11.8

11.3

11.4

11.6

0.2

    Ieșiri de venituri primare, din care:

6.6

9.7

5.1

4.0

5.3

4.2

4.6

4.7

0.2

       Venituri din investiții

5.2

8.3

3.9

3.0

4.1

3.1

3.4

3.6

0.2

  Balanța veniturilor secundare

17.4

18.7

17.9

17.3

16.2

15.8

17.6

16.0

-1.6

    Intrări de venituri secundare, din care:

19.8

21.0

19.9

19.2

18.2

17.6

19.6

17.9

-1.6

       Transferuri personale

12.6

12.7

12.3

12.2

11.8

11.1

12.3

11.5

-0.8

       Cooperarea internațională curentă

3.5

3.1

3.0

2.7

2.0

2.3

2.8

2.2

-0.7

    Ieșiri de venituri secundare

2.3

2.4

2.0

1.9

2.0

1.8

2.0

1.9

0.0

Contul de capital

0.3

1.0

-0.5

-0.2

-0.4

-0.4

-0.3

-0.4

-0.1

Necesarul net de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-10.9

-8.2

-7.3

-5.3

-8.5

-10.6

-6.2

-9.7

-3.5

 

Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 13.16 mil. USD (din care 6.47 mil. USD în trimestrul II 2017), determinat de ieșirile de capital consemnate de sectorul privat, rămânând aproximativ la același nivel în raport cu PIB (-0.4 p. p.).

Ca rezultat al tranzacțiilor curente și de capital efectuate de rezidenții Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul primelor șase luni ale anului 2017, necesarul net de finanțare (suma dintre soldurile conturilor curent și  de capital din balanța de plăți) s-a majorat cu 75.7 la sută față de ianuarie-iunie 2016 și a constituit 320.38 mil. USD, ceea ce reprezintă 9.7 la sută în raport cu PIB (6.2 la sută în semestrul I 2016).

Contul financiar a înregistrat intrări nete de capital în valoare de 162.76 mil. USD (din care 111.48 mil. USD în trimestrul II 2017) sau 4.9 la sută raportat la PIB (tabelul 3).

Principala sursă de acoperire a necesarului net de finanțare în prima jumătate a anului 2017 au fost activele sub formă de numerar și depozite ale agenților economici rezidenți și ale populației (care au scăzut cu 224.90 mil. USD). Concomitent, s-au majorat activele sub formă de numerar și depozite ale băncilor licențiate (cu 106.33 mil. USD) și activele oficiale de rezervă ale BNM (cu 141.47 mil. USD), ceea ce a influențat intrările nete de capital în sensul diminuării. La acoperirea necesarului de finanțare au contribuit, de asemenea, intrările nete de capital sub formă de credite comerciale și avansuri acordate de partenerii comerciali de peste hotare (81.72 mil. USD), acumularea netă de pasive sub formă de investiții directe (76.49 mil. USD), precum și tragerile nete de împrumuturi externe de către administrația publică (67.77 mil. USD).

Tabelul 3. Sursele de acoperire a necesarului net de finanțare, fluxuri financiare nete

 

2016

2017

2016

III-IV

2017

I-II

I-II 2017 /
III-IV 2016

I

II

III

IV

I

II

Contribuția 

% la PIB

p. p.

Contul financiar

-11.3

-2.0

-3.0

1.7

-3.4

-6.1

-0.8

-4.9

-4.1

Investiții directe, din care:

-2.5

0.6

-3.3

-1.0

-2.4

-1.9

-2.2

-2.2

0.1

Participații la capital și acțiuni, exceptând

reinvestirea profiturilor

-0.4

-0.2

-0.6

-0.8

-0.2

0.0

-0.7

-0.1

0.6

Reinvestirea profiturilor

-1.8

-1.0

-2.9

0.4

-2.2

-0.9

-1.3

-1.5

-0.2

Instrumente de natura datoriei

-0.3

1.8

0.1

-0.6

0.0

-1.0

-0.2

-0.6

-0.4

Investiții de portofoliu și derivate financiare

0.0

0.0

0.0

0.1

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

Alte investiții, din care:

-7.6

-12.8

-13.7

-3.0

-3.5

-9.8

-8.6

-7.0

1.6

Numerar și depozite

-6.6

-8.5

-8.4

2.9

-1.5

-5.1

-3.0

-3.5

-0.5

Împrumuturi

1.9

-0.1

-2.7

-3.3

-0.6

-2.0

-3.0

-1.4

1.6

Credite comerciale și avansuri

-2.9

-3.1

-1.7

-2.7

-1.5

-2.8

-2.2

-2.2

0.0

Alte creanțe / pasive

0.1

-1.1

-0.9

0.1

0.1

0.1

-0.5

0.1

0.5

Modificarea activelor de rezervă

-1.1

10.2

14.0

5.7

2.5

5.7

10.0

4.3

-5.8

Notă: (-) – intrări nete de capital, (+) – ieșiri nete de capital

 

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 30.06.2017, a rămas net debitoare şi a constituit -3,958.60 mil. USD, soldul negativ aprofundându-se față de sfârșitul anului 2016 cu 11.6 la sută: activele externe însumând 4,322.13 mil. USD, în creștere cu 5.6 la sută, iar pasivele – 8,280.73 mil. USD, în creștere cu 8.4 la sută. Raportul dintre stocul activelor și pasivelor externe a constituit 52.2 la sută. Stocul angajamentelor față de investitorii străini direcți a totalizat 3,444.67 mil. USD (în creștere cu 11.9 la sută de la începutul anului), reprezentând 41.6 la sută din totalul pasivelor externe (tabelul 4).

Tabelul 4.Indicatorii principali aferenți poziției investiționale internaționale (MBP6)

 

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.03.2017

30.06.2017

30.06.2017 / 31.12.2016 (%)

PII netă, mil. USD

-3,324.12

-3,478.99

-3,548.33

-3,643.45

-3,958.60

111.6

Stocul activelor externe / stocul pasivelor externe, %

59.7

53.2

53.6

53.4

52.2

-1.4 p.p.

Stocul investiţiilor directe, pasive, mil. USD

3,391.74

3,001.23

3,079.32

3,167.55

3,444.67

111.9

Ponderea ISD în stocul pasivelor externe, %

41.1

40.3

40.3

40.5

41.6

1.3 p.p.

Ponderea împrumuturilor (fără împrumuturile intragrup) în stocul pasivelor externe, %

37.9

40.9

40.5

40.2

39.3

-1.2 p.p.

Stocul activelor oficiale de rezervă, mil. USD

2,156.63

1,756.81

2,205.93

2,256.45

2,388.74

108.3

Stocul activelor de rezervă / Import mediu lunar (pe 12 luni) de bunuri şi servicii, luni

4.4

4.7

5.9

5.8

5.9

100.3

 

Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2017, stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 8.3 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2,388.74 mil. USD. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență:

 • acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5.9 luni);
 • acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 158.2 la sută);
 • acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 90.5 la sută);
 • acoperirea a 100-150% din suma: 30% din datoria pe termen scurt + 15% din alte angajamente de portofoliu + 5% din M2 + 5% din exporturi de bunuri și servicii (au acoperit 325.8 la sută) (diagrama 1).

Diagrama 1. Indicatorii suficienței activelor oficiale de rezervă ale Republicii Moldova la sfârșit de perioadă, mil. USD

Notă: DTS – datoria pe termen scurt (după scadența originală), AAP – alte angajamente de portofoliu, M2 – masa monetară, eX – export de bunuri și servicii. Criteriile se bazează pe recomandările FMI din "Assessing Reserve Adequacy - Specific Proposals", aprilie 2015: 

 

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la 30.06.2017, a înregistrat 6,549.23 mil. USD, majorându-se față de începutul anului cu 5.0 la sută (tabelul 5). Datoria publică și public garantată a reprezentat 29.2 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,909.35 mil. USD (+7.3 la sută de la începutul anului). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,639.88 mil. USD, în creștere cu 4.1 la sută față de 31.12.2016. Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (76.9 la sută). Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în stocul datoriei externe a Republicii Moldova sub formă de împrumuturi și alocări de DST a constituit 45.3 la sută.

Tabelul 5. Indicatorii principali aferenţi datoriei externe (MBP6)

 

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.03.2017

30.06.2017

30.06.2017 /
31.12.2016 (%)

Datoria externă brută, mil. USD

6,495.80

6,104.22

6,235.24

6,327.21

6,549.23

105.0

Datoria externă publică şi public garantată, mil. USD

1,731.05

1,702.11

1,779.36

1,826.79

1,909.35

107.3

Datoria externă pe termen lung, mil. USD

4,947.51

4,848.15

4,839.84

4,893.51

5,039.25

104.1

Ponderea datoriei externe publice şi public garantate în datoria externă brută, %

26.6

27.9

28.5

28.9

29.2

0.6 p.p.

Ponderea datoriei externe pe termen lung în datoria externă brută, %

76.2

79.4

77.6

77.3

76.9

-0.7 p.p.

Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în datoria externă sub formă de împrumuturi şi alocări de DST, %

44.9

44.2

44.4

44.8

45.3

0.9 p.p.

Active oficiale de rezervă / Datoria externă pe termen scurt, %

139.3

139.9

158.1

157.4

158.2

0.1 p.p.

 

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu:

 • anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6;
 • anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională conform MBP5 și anul 2012 pentru poziţia investiţională internaţională conform MBP6;
 • anul 2001 pentru datoria externă conform MBP5 și anul 2009 pentru datoria externă conform MBP6..

Balanța de plăți (MBP6)

Poziția investițională internațională (MBP6)

Datoria externă (MBP6)

 

Baza de date interactivă:

Balanța de plăți

Poziția investițională internațională

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).