• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2017

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul I 2017, date provizorii (materialul analitic desfășurat)          Conturile internaționale pentru trimestrul I 2017 (date provizorii) – materialul analitic integral

Anexe

 

În trimestrul I 2017, în Republica Moldova a continuat tendința de creștere economică înregistrată în anul 2016, PIB-ul majorându-se cu 3.1 la sută în termeni reali față de aceeași perioadă a anului precedent. La această creștere au contribuit în special activitățile de comerț, de transport, de cazare și alimentație publică.

Pe fundalul PIB-ului crescător și exporturile de bunuri au continuat să se majoreze cu ritmuri considerabile: pe parcursul perioadei ianuarie-martie 2017 volumul fizic al bunurilor exportate a crescut cu 27.6 la sută față de trimestrul I 2016 (tabelul 1). Concomitent, a crescut semnificativ și volumul fizic al bunurilor importate (cu 20.1 la sută față de ianuarie-martie 2016). Deoarece pe parcursul trimestrului nu au fost înregistrate schimbări majore în prețuri, nici la export, nici la import, raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri a rămas practic constant.

Sub aspect regional, evoluția pozitivă a exporturilor Republicii Moldova a fost influențată de faptul că principalii parteneri comerciali din CSI au depășit recesiunea economică, iar cei din UE, cu unele excepții, au înregistrat în continuare creșteri. Cea mai mare contribuție la majorarea exporturilor totale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2017 l-a avut exportul de bunuri în România, care a sporit cu 42.2 la sută față de trimestrul similar din anul precedent, această țară consemnând o creștere economică de 5.7 la sută. Federația Rusă, de asemenea, a înregistrat o dinamică pozitivă a PIB-ului (+0.5 la sută), iar exporturile moldovenești în Rusia s-au majorat cu 42.0 la sută comparativ cu trimestrul I 2016. De asemenea, o contribuție semnificativă a avut-o majorarea exporturilor în Turcia de 3.3 ori. Aceasta s-a datorat atât creșterii economice a Turciei în trimestrul I 2017 (cu 5.0 la sută), cât și intrării în vigoare (de la 01.11.2016) a acordului bilateral de comerț liber.

În pofida majorării exporturilor, balanța comerțului exterior cu bunuri s-a deteriorat din cauza că, o dată cu majorarea PIB-ului Republicii Moldova, au crescut tradițional și importurile de bunuri (s-au majorat, în special, importurile de bunuri de capital, dar și de bunuri de consum, bunuri intermediare și combustibili).

Remiterile personale primite de rezidenții Republicii Moldova au constituit 21.5 la sută raportate la PIB, revenind la nivelul trimestrului I 2016.

Intrările de capital sub formă de ISD s-au majorat comparativ cu trimestrul precedent până la 2.8 la sută relativ la PIB.

Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali ai Republicii Moldova

 

UM

2015

2016

2017

Tr.

I

I

II

III

IV

I

Produsul intern brut în preţuri curente

mil. lei

24,462

27,156

31,533

39,901

36,347

29,670

Produsul intern brut în preţuri curente

mil. USD

1,359

1,353

1,593

2,016

1,814

1,487

PIB, indicii volumului fizic

%

104.8

100.8

101.9

106.5

106.7

103.1

Export de bunuri, indicii volumului fizic

%

106

90

99

121

123

128

Export de bunuri, indicii valorii unitare

%

80

95

98

96

96

99

Import de bunuri, indicii volumului fizic

%

101

104

107

112

111

120

Import de bunuri, indicii valorii unitare

%

79

88

93

94

99

100

Raportul de schimb în comerțul exterior cu bunuri

%

101.3

108.0

105.4

101.8

96.8

99.7

Rata de schimb medie pe perioadă

MDL/USD

17.9989

20.0737

19.7957

19.7896

20.0363

19.9556

Remiterile personale / PIB

%

23.4

21.5

22.0

17.6

19.3

21.5

Fluxurile de ISD (acumularea netă de pasive) / PIB

%

10.9

3.0

0.0

3.3

0.9

2.8

Surse: BNM, BNS

 

Deficitul contului curent a constituit 112.77 mil. USD, deteriorându-se cu 41.5 la sută față de trimestrul I 2016. Raportat la PIB, acesta a constituit 7.6 la sută și s-a înrăutățit cu 1.7 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu perioada similară din anul precedent (tabelul 2). Evoluția negativă a balanței comerțului exterior cu bunuri și servicii a influențat contul curent în sensul deteriorării cu 0.6 p. p. (raportat la PIB). Deși excedentele înregistrate la veniturile primare și la veniturile secundare s-au majorat în termeni absoluți, raportul lor la PIB-ul crescător s-a diminuat.

Contul de capital a înregistrat un sold negativ de 11.99 mil. USD, determinat de ieșirile de capital consemnate de sectorul privat, rămânând la același nivel în raport cu PIB (-0.8 p. p.).

Ca rezultat al tranzacțiilor curente și de capital efectuate de rezidenții Republicii Moldova cu străinătatea pe parcursul trimestrului I 2017, necesarul net de finanțare (suma dintre soldurile conturilor curent și de capital din balanța de plăți) s-a majorat cu 38.9 la sută față de ianuarie-martie 2016 și a constituit 124.76 mil. USD, ceea ce reprezintă 8.4 la sută în raport cu PIB (6.6 la sută în trimestrul I 2016).

Tabelul 2. Contribuțiile principalelor componente la evoluția contului curent al balanței de plăți

 

2015

2016

2017

I 2017 / I 2016

Tr.

Modificarea ponderii

I

I

II

III

IV

I

% la PIB

p. p.

Contul curent

-10.2

-5.9

-4.8

-4.9

-1.2

-7.6

-1.7

  Balanța comercială

-34.8

-30.6

-30.2

-23.5

-26.3

-31.0

-0.4

    Export de bunuri și servicii

43.9

38.9

38.9

33.6

42.6

44.8

5.9

    Import de bunuri și servicii

78.7

69.5

69.0

57.1

68.8

75.8

6.3

  Balanța veniturilor primare

7.0

6.8

8.1

5.2

6.8

6.6

-0.2

    Intrări de venituri primare, din care:

13.6

11.5

12.2

10.3

10.4

12.0

0.5

       Remunerarea salariaților

12.9

11.0

11.7

9.9

9.9

11.5

0.6

    Ieșiri de venituri primare, din care:

6.6

4.7

4.1

5.2

3.5

5.4

0.7

       Venituri din investiții

5.3

3.4

3.0

4.4

2.5

4.2

0.7

  Balanța veniturilor secundare

17.6

17.9

17.3

13.4

18.2

16.8

-1.1

    Intrări de venituri secundare, din care:

20.0

20.0

19.3

15.2

20.1

18.8

-1.2

       Transferuri personale

12.6

12.3

12.2

9.5

11.0

11.6

-0.7

       Cooperarea internațională curentă

3.6

2.9

2.7

2.0

5.0

2.4

-0.6

    Ieșiri de venituri secundare

2.4

2.1

2.0

1.7

1.8

2.0

-0.1

Contul de capital

-0.3

-0.8

-0.7

-0.9

-0.4

-0.8

0.0

Necesarul net de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-10.5

-6.6

-5.5

-5.8

-1.6

-8.4

-1.8

 

Contul financiar a înregistrat intrări nete de capital în valoare de 59.65 mil. USD sau 4.0 la sută raportat la PIB (tabelul 3). Principala sursă de acoperire a necesarului net de finanțare în trimestrul I 2017 au fost activele sub formă de numerar și depozite ale agenților economici rezidenți și ale populației (care au scăzut cu 67.97 mil. USD). Concomitent, s-au majorat activele sub formă de numerar și depozite ale băncilor licențiate (cu 56.67 mil. USD) și activele oficiale de rezervă ale BNM (cu 37.72 mil. USD), ceea ce a influențat intrările nete de capital în sensul diminuării. La acoperirea necesarului de finanțare au contribuit, de asemenea, acumularea netă de pasive sub formă de investiții directe (41.85 mil. USD), precum și intrările nete de capital sub formă de credite comerciale și avansuri acordate de partenerii comerciali de peste hotare (31.92 mil. USD).

Tabelul 3. Sursele de acoperire a necesarului net de finanțare, fluxuri financiare nete

 

2015

2016

2017

I 2017 /

IV 2016

Tr.

Modificarea ponderii  

I

I

II

III

IV

I

% la PIB

p. p.

Contul financiar

-14.8

-10.8

-4.1

-4.3

0.4

-4.0

-4.4

   Investiții directe, din care:

-10.6

-2.4

0.3

-3.3

-0.8

-2.7

-1.9

        Participații la capital și acțiuni, exceptând reinvestirea   

        profiturilor

-0.8

-1.0

-0.4

-0.9

-1.1

-0.6

0.5

        Reinvestirea profiturilor

-3.2

-1.6

-1.1

-2.9

0.2

-2.2

-2.4

        Instrumente de natura datoriei

-6.6

0.2

1.7

0.4

0.1

0.2

0.1

   Investiții de portofoliu și derivate financiare

-0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.1

-0.1

   Alte investiții, din care:

19.0

-7.2

-14.5

-14.9

-4.5

-3.8

0.7

        Numerar și depozite

19.0

-6.2

-10.3

-9.2

3.1

-0.7

-3.8

        Împrumuturi

1.8

1.6

-0.3

-2.8

-5.2

-0.3

4.9

        Credite comerciale și avansuri

-1.8

-2.6

-4.0

-3.0

-2.5

-2.9

-0.4

        Alte creanțe / pasive

0.1

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

   Modificarea activelor de rezervă

-23.0

-1.1

10.2

14.0

5.7

2.5

-3.1

Notă: (-) – intrări nete de capital, (+) – ieșiri nete de capital

 

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova (conform MBP5), la 31.03.2017, a rămas net debitoare şi a constituit -6,133.37 mil. USD, soldul negativ majorându-se față de sfârşitul anului 2016 cu 2.6 la sută: activele externe însumând 3,400.78 mil. USD, în creștere cu 0.3 la sută, iar pasivele – 9,534.15 mil. USD, în creştere cu 1.8 la sută. Raportului dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 35.7 la sută. Stocul angajamentelor faţă de investitorii străini direcţi a totalizat 3,664.93 mil. USD (în creștere cu 2.3 la sută de la începutul anului), reprezentând 38.4 la sută din totalul pasivelor externe (tabelul 4).

Tabelul 4. Indicatorii principali aferenţi poziţiei investiţionale internaţionale

 

31.12.

2013

31.12.

2014

31.12.

2015

31.12.

2016

31.03.

2017

31.03.2017 / 31.12.2016 (%)

PII netă, mil. USD

-5,346.05

-5,598.53

-5,587.73

-5,979.23

-6,133.37

102.6

Stocul activelor externe / stocul pasivelor externe, %

43.0

39.9

38.1

36.2

35.7

-0.5 p. p.

Stocul investiţiilor directe în economia națională, mil. USD

3,620.97

3,613.78

3,466.07

3,581.43

3,664.93

102.3

Ponderea ISD în stocul pasivelor externe, %

38.6

38.8

38.4

38.2

38.4

0.2 p. p.

Ponderea împrumuturilor (fără împrumuturile intragrup) în stocul pasivelor externe, %

34.5

32.9

32.6

32.0

31.9

-0.5 p. p.

Stocul activelor oficiale de rezervă, mil. USD

2,820.63

2,156.63

1,756.81

2,205.93

2,256.45

102.3

Stocul activelor de rezervă / Import mediu lunar (pe 12 luni) de bunuri şi servicii, luni

5.6

4.4

4.8

6.0

5.9

98.2

 

Pe parcursul trimestrului I 2017 stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 2.3 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 2,256.45 mil. USD. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență:

 • acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5.9 luni);
 • acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 129.0 la sută);
 • acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 94.8 la sută);
 • acoperirea a 100-150% din suma: 30% din datoria pe termen scurt + 15% din alte angajamente de portofoliu + 5% din M2 + 5% din exporturi de bunuri și servicii (au acoperit 285.0 la sută) (diagrama 1).

Diagrama 1. Indicatorii suficienței activelor oficiale de rezervă ale Republicii Moldova la sfârșit de perioadă, mil. USD

Notă: DTS – datoria pe termen scurt (după scadența originală), AAP – alte angajamente de portofoliu, M2 – masa monetară, eX – export de bunuri și servicii. Criteriile se bazează pe recomandările FMI din "Assessing Reserve Adequacy - Specific Proposals", aprilie 2015: 

 

Datoria externă brută a Republicii Moldova (conform Ghidului SDE 2013/MBP6) la 31.03.2017 a înregistrat 6,688.60 mil. USD, majorându-se pe parcursul trimestrului I 2017 cu 1.4 la sută (tabelul 5). Datoria publică şi public garantată a reprezentat 27.3 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,826.33 mil. USD (+2.7 la sută de la începutul anului). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,862.27 mil. USD, în creștere cu 1.0 la sută față de 31.12.2016. Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (73.9 la sută). Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în stocul datoriei externe a Republicii Moldova sub formă de împrumuturi şi alocări de DST a constituit 43.6 la sută.

Tabelul 5. Indicatorii principali aferenţi datoriei externe (MBP6)

 

31.12.

2013

31.12.

2014

31.12.

2015

31.12.

2016

31.03.

2017

31.03.2017 / 31.12.2016 (%)

Datoria externă brută, mil. USD

6,674.38

6,570.26

6,381.24

6,594.69

6,688.60

101.4

Datoria externă publică şi public garantată, mil. USD

1,774.92

1,731.05

1,702.04

1,778.90

1,826.33

102.7

Datoria externă pe termen lung, mil. USD

5,003.79

5,012.32

4,909.52

4,904.58

4,939.57

100.7

Ponderea datoriei externe publice şi public garantate în datoria externă brută, %

26.6

26.3

26.7

27.0

27.3

0.3 p. p.

Ponderea datoriei externe pe termen lung în datoria externă brută, %

75.0

76.3

76.9

74.4

73.9

-0.5 p. p.

Ponderea creditorilor organizații internaționale și guverne străine în datoria externă sub formă de împrumuturi şi alocări de DST, %

44.9

43.7

43.3

43.4

43.6

0.2 p. p.

Active oficiale de rezervă / Datoria externă pe termen scurt, %

168.8

138.4

119.4

130.5

129.0

-1.5 p. p.

 

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională (MBP5), anul 2001 pentru datoria externă conform MBP5 și anul 2009 pentru datoria externă conform MBP6.

Balanța de plăți (MBP6)

Datoria externă (MBP6)

 

Balanța de plăți

Poziția investițională internațională

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).