• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2017

Datoria externă la sfârșitul trimestrului I 2017 (date provizorii)          Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului I 2017 (date provizorii)

Anexe

 

Statistica datoriei externe este calculată conform noii metodologii recomandate de FMI în Ghidul SDE 2013/MBP6. Stocul total al datoriei externe brute calculate conform noului standard este același ca și conform standardului precedent (MBP5), dar cu un șir de schimbări în structură. În particular, datoriile  istorice pentru importurile de gaz au fost reclasificate din datoria pe termen scurt în datoria pe termen lung și se reflectă la articolul "Investiții directe: creditare intragrup".

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat pe parcursul trimestrului I 2017 cu 93.91 mil. USD (sau cu 1.4 la sută față de sfârșitul anului 2016), constituind 6,688.60 mil. USD la 31.03.2017.

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

2013

2014

2015

2016

I 2017

Administrația publică

1,305.17

1,320.37

1,353.69

1,481.22

1,549.41

 Pe termen lung

1,305.17

1,320.37

1,353.69

1,481.22

1,549.41

  Împrumuturi

1,123.89

1,149.88

1,190.44

1,323.47

1,389.33

  Alocări de DST

181.28

170.49

163.25

157.75

160.08

Banca centrală

445.07

390.70

339.29

292.28

272.04

 Pe termen lung

445.07

390.70

339.29

292.28

272.04

  Împrumuturi

445.07

390.70

339.29

292.28

272.04

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

856.84

579.32

387.38

334.77

337.57

 Pe termen scurt

423.37

278.80

182.20

187.14

188.76

  Împrumuturi

42.56

37.12

37.26

40.36

40.33

  Numerar și depozite

371.33

233.57

137.30

135.84

137.49

  Alte

9.48

8.11

7.64

10.94

10.94

 Pe termen lung

433.47

300.52

205.18

147.63

148.81

  Împrumuturi

433.47

300.52

205.18

147.63

148.81

Alte sectoare

2,485.56

2,578.83

2,592.65

2,814.31

2,855.90

 Pe termen scurt

1,237.51

1,266.15

1,277.12

1,488.61

1,536.00

  Împrumuturi

79.20

41.49

46.78

81.17

83.96

  Credite comerciale și avansuri

1,066.57

1,136.92

1,146.60

1,327.70

1,373.30

  Alte, din care:

91.74

87.74

83.74

79.74

78.74

   datoria pentru resurse energetice*

90.12

86.12

82.12

78.12

77.12

 Pe termen lung

1,248.05

1,312.68

1,315.53

1,325.70

1,319.90

  Împrumuturi

1,248.05

1,312.68

1,315.53

1,325.70

1,319.90

Investiții directe: creditarea intragrup

1,581.74

1,701.04

1,708.23

1,672.11

1,673.68

 Angajamente aferente datoriei față de investitorii direcți

1,581.74

1,701.04

1,708.23

1,672.11

1,673.68

  Pe termen scurt

9.71

12.99

12.40

14.36

24.27

   Împrumuturi

9.71

12.99

12.40

14.36

24.27

  Pe termen lung

1,572.03

1,688.05

1,695.83

1,657.75

1,649.41

   Împrumuturi

1,124.48

1,120.46

1,086.96

1,067.87

1,072.03

   Alte

447.54

567.59

608.88

589.88

577.38

TOTAL

6,674.38

6,570.26

6,381.24

6,594.69

6,688.60

*date revizuite

**altele decât pentru importul de gaz natural, care sunt reflectate la creditare intragrup ca angajamentele aferente datoriei întreprinderilor cu investiții directe față de investitorii lor direcți, pe termen lung

 

Seriile statistice pentru datoria externă conform MBP5 sunt disponibile începând cu anul 2001, conform MBP6 – începând cu 2009.

Datoria externă (MBP6)

 

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).