Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2016

Balanța de plăți pentru trimestrul II 2016 (date provizorii)Balanța de plăți pentru trimestrul II 2016 (date provizorii)

 

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

 

2014

2015

2016

Sem. I. 2015

Sem. I. 2016

Tr.II 2016 / Tr.II 2015 (%)

Tr. I

Tr. II

Tr. I

Tr. II

Tr. I

Tr. II

 CONTUL CURENT

-161.79

-111.52

-138.50

-127.03

-94.35

-92.21

-265.53

-186.56

72.6

  Bunuri şi servicii 

-627.56

-726.64

-472.85

-494.24

-413.30

-477.92

-967.09

-891.22

96.7

   Bunuri

-660.30

-754.44

-499.40

-519.42

-456.33

-533.00

-1,018.82

-989.33

102.6

     export (FOB)

437.93

447.36

380.15

386.66

304.74

360.06

766.81

664.80

93.1

     import (FOB)

1,098.23

1,201.80

879.55

906.08

761.07

893.06

1,785.63

1,654.13

98.6

   Servicii

32.74

27.80

26.55

25.18

43.03

55.08

51.73

98.11

de 2.2 ori

     export  

259.50

294.55

216.34

243.91

222.78

262.66

460.25

485.44

107.7

     import 

226.76

266.75

189.79

218.73

179.75

207.58

408.52

387.33

94.9

  Venituri primare

157.28

218.48

94.78

72.87

86.14

118.65

167.65

204.79

162.8

     intrări, din care:

225.54

306.39

185.06

219.36

155.14

187.93

404.42

343.07

85.7

       remunerarea salariaților

214.49

294.22

175.06

210.68

148.47

180.12

385.74

328.59

85.5

       venituri din investiţii

11.73

13.07

10.48

9.19

7.62

8.59

19.67

16.21

93.5

     ieşiri, din care:

68.26

87.91

90.28

146.49

69.00

69.28

236.77

138.28

47.3

       venituri din investiţii

51.31

70.57

71.93

124.56

50.84

51.34

196.49

102.18

41.2

  Venituri secundare

308.49

396.64

239.57

294.34

232.81

267.06

533.91

499.87

90.7

     intrări, din care:

340.65

434.54

271.51

331.47

262.00

299.39

602.98

561.39

90.3

       cooperarea internațională curentă

55.09

77.55

48.41

47.86

40.32

39.59

96.27

79.91

82.7

       transferuri personale

215.37

270.45

171.18

200.19

166.13

187.21

371.37

353.34

93.5

     ieşiri

32.16

37.90

31.94

37.13

29.19

32.33

69.07

61.52

87.1

 CONTUL DE CAPITAL

1.59

48.09

-4.63

8.79

-11.02

-11.76

4.16

-22.78

-

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-160.20

-63.43

-143.13

-118.24

-105.37

-103.97

-261.37

-209.34

87.9

 CONTUL FINANCIAR

-194.36

-4.60

-200.57

-125.03

-50.78

-49.56

-325.60

-100.34

39.6

   Investiţii directe

-141.90

-0.77

-144.55

-76.60

-30.90

5.80

-221.15

-25.10

-

     achiziționarea netă de active financiare

-0.62

6.88

3.60

0.53

8.74

9.35

4.13

18.09

de 17.6 ori

     acumularea netă de pasive, din care:

141.28

7.65

148.15

77.13

39.64

3.55

225.28

43.19

4.6

       participații la capital și acțiuni

51.18

79.47

62.25

99.66

33.23

26.39

161.91

59.62

26.5

       instrumente de natura datoriei

90.10

-71.82

85.90

-22.53

6.41

-22.84

63.37

-16.43

101.4

   Investiţii de portofoliu

-5.19

-3.93

-1.39

-1.50

0.01

0.11

-2.89

0.12

-

     achiziționarea netă de active financiare

-2.00

0.36

0.81

-0.17

-0.02

0.11

0.64

0.09

-

     acumularea netă de pasive

3.19

4.29

2.20

1.33

-0.03

 

3.53

-0.03

 

   Derivate financiare (altele decât rezervele) – bancare, valoare netă

-0.19

0.11

-0.14

-0.23

-0.20

-0.29

-0.37

-0.49

126.1

   Alte investiţii

49.41

-14.57

258.27

-55.71

-4.15

-217.41

202.56

-221.56

de 3.9 ori

     achiziționarea netă de active financiare

109.12

76.02

207.27

-58.61

-15.69

-187.85

148.66

-203.54

de 3.2 ori

        numerar şi depozite

105.99

85.20

215.76

-50.91

-34.43

-213.65

164.85

-248.08

de 4.2 ori

        împrumuturi

-0.03

-2.18

2.70

-4.57

0.52

-1.13

-1.87

-0.61

24.7

        credite comerciale şi avansuri

3.16

-7.00

-11.19

-3.13

18.22

26.93

-14.32

45.15

-

     acumularea netă de pasive

59.71

90.59

-51.00

-2.90

-11.54

29.56

-53.90

18.02

-

        numerar şi depozite

76.74

36.66

-42.21

-18.27

-12.05

2.90

-60.48

-9.15

-

        împrumuturi

-1.88

-4.11

-21.65

-15.15

-26.30

6.01

-36.80

-20.29

-

        credite comerciale şi avansuri

-12.78

59.04

13.86

31.27

27.81

21.65

45.13

49.46

69.2

        alte pasive

-2.37

-1.00

-1.00

-0.75

-1.00

-1.00

-1.75

-2.00

133.3

   Active de rezervă

-96.49

14.56

-312.76

9.01

-15.54

162.23

-303.75

146.69

de 18.0 ori

Erori şi omisiuni nete

-34.16

58.83

-57.44

-6.79

54.59

54.41

-64.23

109.00

-

Informativ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, net

314.14

454.03

243.70

306.77

224.98

280.58

550.47

505.56

91.5

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6:

Balanța de plăți (MBP6)

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).