• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2021

Datoria externă la sfârșitul trimestrului II 2021 (date provizorii)Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului II 2021 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat de la începutul anului 2021 cu 0,8 la sută și a totalizat 8 504,91 mil. USD la 30.06.2021, ceea ce constituie 66,1 la sută raportat la PIB (-4,7 p.p. față de 31.12.2020).


Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

I 2019*

II 2019*

III 2019*

IV 2019*

I 2020*

II 2020*

III 2020*

IV 2020*

I 2021*

II 2021

Administrația publică

1 656,51

1 721,47

1 665,90

1 717,96

1 679,32

1 953,21

2 022,45

2 255,12

2 201,86

2 309,66

 Pe termen scurt

0,24

0,16

0,19

0,02

0,19

0,20

0,28

0,27

0,26

0,08

 Pe termen lung

1 656,27

1 721,31

1 665,71

1 717,94

1 679,13

1 953,01

2 022,17

2 254,85

2 201,60

2 309,58

Banca centrală

200,97

190,52

188,64

180,51

170,03

160,50

148,76

141,11

126,14

114,98

 Pe termen lung

200,97

190,52

188,64

180,51

170,03

160,50

148,76

141,11

126,14

114,98

Societăți care acceptă depozite  exclusiv banca centrală

310,41

314,01

278,37

306,78

294,53

302,16

335,73

316,61

334,17

327,86

 Pe termen scurt

161,42

166,28

160,18

172,85

166,81

172,57

191,42

177,32

175,33

179,14

 Pe termen lung

148,99

147,73

118,19

133,93

127,72

129,59

144,31

139,29

158,84

148,72

Alte sectoare

3 231,31

3 112,56

3 182,48

3 333,94

3 418,38

3 554,37

3 660,16

3 789,79

3 762,07

3 840,63

 Pe termen scurt

1 765,61

1 638,96

1 671,81

1 766,40

1 816,90

1 854,05

1 947,07

2 045,53

2 036,02

2 099,26

 Pe termen lung

1 465,70

1 473,60

1 510,67

1 567,54

1 601,48

1 700,32

1 713,09

1 744,26

1 726,05

1 741,37

    Alte societăţi financiare

214,82

232,45

260,49

270,82

287,05

274,45

265,97

268,72

266,55

275,25

        Pe termen scurt

24,67

24,05

24,16

25,21

25,64

25,91

26,93

27,39

27,53

28,01

        Pe termen lung

190,15

208,40

236,33

245,61

261,41

248,54

239,04

241,33

239,02

247,24

    Societăţi nefinanciare

2 977,83

2 834,48

2 874,92

3 014,94

3 081,99

3 228,66

3 341,36

3 466,53

3 439,15

3 507,18

        Pe termen scurt

1 740,47

1 614,44

1 647,19

1 740,80

1 790,90

1 827,60

1 919,69

2 017,53

2 007,82

2 070,52

        Pe termen lung

1 237,35

1 220,03

1 227,72

1 274,13

1 291,08

1 401,05

1 421,66

1 448,99

1 431,32

1 436,65

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP**

38,66

45,63

47,07

48,18

49,34

51,26

52,83

54,54

56,37

58,20

        Pe termen scurt

0,47

0,47

0,46

0,39

0,36

0,54

0,45

0,61

0,67

0,73

        Pe termen lung

38,20

45,17

46,62

47,80

48,99

50,73

52,39

53,94

55,71

57,48

Investiții directe: creditarea intragrup

1 844,29

1 824,65

1 864,24

1 906,93

1 886,83

1 870,49

1 890,00

1 935,08

1 911,03

1 911,78

  Pe termen scurt

200,50

186,40

191,04

195,35

198,78

202,66

207,38

202,95

202,39

209,06

  Pe termen lung

1 643,79

1 638,25

1 673,20

1 711,58

1 688,05

1 667,83

1 682,62

1 732,13

1 708,64

1 702,72

TOTAL

7 243,49

7 163,21

7 179,63

7 446,12

7 449,09

7 840,73

8 057,10

8 437,71

8 335,27

8 504,91

* date revizuite;
** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.


Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 28,9 la sută din totalul datoriei externe, însumând 2 457,04 mil. USD (+1,1 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 6 047,87 mil. USD, majorându-se cu 0,7 la sută față de 31.12.2020.

Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (70,8 la sută), care a constituit 6 017,37 mil. USD la 30.06.2021, rămânând practic neschimbată  (+0,1 la sută față de începutul anului). Datoria externă pe termen scurt a crescut cu 2,5 la sută pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2021 și a constituit 2 487,54 mil. USD la 30.06.2021.

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Datoria externă brută (MBP6)

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).