Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.02.2020

Analiza grafică a transferurilor de mijloace bănești efectuate în favoarea persoanelor fizice, ianuarie 2020În luna ianuarie 2020, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 86,57 mil. USD (în creștere cu 0,8 la sută comparativ cu ianuarie 2019 ).

Diagrama 1.
Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice, ianuarie 2020 ( %)

Conform provenienței geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din următoarele trei zone: din UE - o pondere de 47,3 la sută, din CSI - o pondere de 17,7 la sută și din restul lumii - o pondere de 35,0 la sută.

În ianuarie 2020, distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice a fost înregistrată o modificare a ponderii, valorii și a locului pentru primele două poziții. Astfel,  transferurile din Israel au constituit 23,0 la sută (19,99 mil. USD) din total (în creștere cu 0,2 puncte procentuale comparativ cu ianuarie 2019), urmate de cele din Rusia cu o pondere de 16,7 la sută (14,43 mil. USD) din total (în scădere cu 15,9 la sută, precum și cu 3,4 puncte procentuale comparativ cu ianuarie 2019). De asemenea, de menționat transferurile din Italia - 13,5 la sută (11,68 mil. USD), Germania – 7,5 la sută (6,45 mil. USD), SUA - 6,9 la sută (5,99 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord - 6,4 la sută (5,57 mil. USD, Franța - 6,1 la sută (5,25 mil. USD), Spania – 1,6 la sută (1,37 mil. USD), Irlanda - 1,6 la sută (1,36 mil. USD), România - 1,5 la sută (1,34 mil. USD), Portugalia – 1,4 la sută (1,17 mil. USD), Polonia - 1,2 la sută (1,05 mil. USD),  Cehia - 1,1 la sută (0,96 mil. USD), Turcia – 1,0 la sută (0,86 mil. USD), din alte state - 10,5 la sută (9,10 mil. USD).


Diagrama 2.
Structura valutară a transferurilor de mijloace bănești din străinătate prin sistemele de remitere de bani efectuate în favoarea persoanelor fizice , ianuarie 2020 ( %)

În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice prin sistemele de remitere de bani, transferurilor în euro le-a revenit ponderea de 59,1 la sută (în creștere cu 6,6 p.p., comparativ cu ianuarie 2019), urmate de transferurile în dolari SUA - 37,8 la sută (în descreștere cu 5,6 p.p.) și cele în ruble rusești – 3,1 la sută (în descreștere cu 1,0 p.p.).


Diagrama 3.
Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, 2018 – ianuarie 2020 (mil. USD)


În ianuarie 2020, comparativ cu perioada similară a anului precedent, fluctuațiile cursului de schimb al valutelor față de dolarul SUA au contribuit cu 1,3 puncte procentuale la scăderea totală a valorii transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, însă, de facto (eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent), a fost înregistrată o creștere a volumului transferurilor cu 2,1 la sută.

Diagrama 4.
Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare 2019 –  ianuarie, 2020 (mil. USD).


Diagrama 5.
Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare în anul 2018 (mil. USD).

 

NOTĂ:

Banca Națională a Moldovei atrage atenția că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

 1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1,1 la sută din totalul transferurilor);
 2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0,3 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
 3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0,6 la sută din totalul transferurilor).


Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S. "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sisteme de remitere de bani, cât și prin mandate poștale.

De menționat  că acest indicator nu include:
  a) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care, în ianuarie 2020, au constituit 1,37 mil. USD;
  b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
  c) transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.


Seriile dinamice privind evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licențiate și Î.S.  "Poșta Moldovei", precum și structura lor valutară, pot fi găsite pe site-ul web al BNM:

 

Publicarea datelor se permite doar cu referire la această pagină.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).