• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.07.2017

Analiza grafică a transferurilor de mijloace bănești efectuate în favoarea persoanelor fizice, iunie 2017În luna iunie 2017, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 108.33 mil. USD (în creștere cu 10.5 la sută comparativ cu iunie 2016 ).

 

Diagrama 1. Structura pe principalele țări a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice, iunie 2017( %)

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, Rusia continuă să fie partenerul principal al Republicii Moldova, deținând ponderea de 35.7 la sută (38.71 mil. USD) din total (în scădere  cu  2.1 puncte procentuale comparativ  cu iunie 2016). De asemenea, de menționat transferurile din Israel – 16.4 la sută (17.80 mil. USD), din Italia -  12.2 la sută (13.20 mil. USD), SUA – 7.4 la sută (8.01 mil. USD), Marea Britanie – 4.9 la sută (5.26 mil. USD), Germania – 4.5 la sută (4.92 mil. USD), Franța – 2.7 la sută (2.93 mil. USD), Spania – 1.2 la sută (1.29 mil. USD), Turcia – 1.1 la sută (1.19 mil. USD),  Irlanda – 1.0 la suta (1.04 mil.USD ), Portugalia – 0.8 la suta (0.91 mil.USD),  România – 0.8 la sută (0.84 mil. USD), Alte Sate – 11.3 la sută (12.21  mil. USD).

 

Diagrama 2. Structura valutară a transferurilor de mijloace băneşti din străinătate prin SRB  efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, iunie 2017 ( %)

În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, transferurilor în dolari SUA le-a revenit ponderea principală de 49.0 la sută (în descreștere cu 0.9 p.p., comparativ cu iunie 2016), urmate de transferurile în euro  – 41.1 la sută (în creștere cu 5.0 p.p.) și cele în ruble ruse – 9.9 la sută (în descreștere cu 4.1 p.p.). 

 

Diagrama 3.Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, 2015 – iunie 2017 (mil. USD)

În iunie 2017, comparativ cu perioada similara a anului precedent, fluctuațiile cursului de schimb al valutelor din transferurile prin SRB față de dolarul SUA au avut un impact nesemnificativ asupra valorii transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, contribuind cu 0.04 puncte procentuale la majorarea lor, însă efectiv (eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent) a fost înregistrată o creștere a transferurilor cu 10.49 la sută.

 

Diagrama 4. Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, iunie 2017 (mil. USD) - impactul cursului de schimb

 

Diagrama 5.Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, anul 2016 (mil. USD) - impactul cursului de schimb

 

Diagrama 6.Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în dinamică lunară, anul 2015 (mil. USD) - impactul cursului de schimb

 

NOTĂ:
Banca Națională a Moldovei atrage atenția că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

 • transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1.0 la sută din totalul transferurilor);
 • transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0.6 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
 • pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0.2 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale  ale Î.S.  "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sistemele de remitere de bani, precum și mandatele poștale.

De menționat  că  acest indicator nu include:
a) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care, în iunie  2017, au constituit 1.91 mil. USD;
b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
c) transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

 

Seriile dinamice privind evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licențiate și Î.S.  "Poșta Moldovei", precum și structura lor valutară, pot fi găsite pe site-ul web al BNM:

Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice, în bază netă

Transferurile de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice, în bază brută

Seriile statistice ajustate sezonier ale transferurilor de mijloace băneşti din străinătate

Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea fluctuaţiilor sezoniere şi a efectelor de calendar pentru a permite analiza evoluţiei fenomenului economic.

 

Publicarea datelor se permite doar cu referire la această pagină.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).