Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.02.2014

Comunicat al BNM - Evoluţia transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova, decontări nete, în anul 2013În anul 2013 volumul total al transferurilor bancare de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 1,608.98 milioane dolari SUA, ceea ce este cu 7.7 la sută mai mult comparativ cu anul 2012. De menţionat că 89.0 la sută din ele au fost efectuate prin sisteme de transfer internaţional de bani fără deschiderea conturilor bancare, iar restul – prin virament în conturi.

Structura valutară a transferurilor prin sisteme de transfer internaţional de bani, pe parcursul anului 2013, a fost caracterizată prin echilibrarea relativă a ponderilor deţinute de EUR, RUB şi USD. Aceasta s-a realizat în urma creşterii, în anul 2013 comparativ cu anul 2012, a cotei transferurilor în ruble ruseşti cu 9.6 puncte procentuale, până la 33.6 la sută. Concomitent, cota transferurilor în EUR a scăzut cu 2.0 puncte procentuale, până la 35.1 la sută, iar a celor în dolari SUA – cu 7.6 puncte procentuale, până la 31.3 la sută.

Din punctul de vedere al provenienţei geografice, transferurile de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice au avut următoarea distribuţie: transferurile din Rusia au constituit ponderea majoră de 68.0 la sută (în creştere cu 2.4 puncte procentuale în comparaţie cu anul 2012), din Italia – 9.3 la sută (în creştere cu 0.2 puncte procentuale), din Israel – 6.3 la sută (în creştere cu 0.9 puncte procentuale), din SUA – 4.8 la sută (în decreştere cu 0.1 puncte procentuale), din Franţa – 1.3 la sută (aceeaşi pondere ca şi în anul 2012). De menţionat că transferurile din aceste cinci ţări reprezintă 89.7 la sută din total.

Banca Naţională a Moldovei atrage atenţia asupra faptului că transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetăţenilor Republicii Moldova ce lucrează peste hotare, ci includ şi astfel de transferuri unilaterale, precum: pensii, indemnizaţii, moşteniri, cadouri, diverse contribuţii primite de persoane fizice de peste hotare. De remarcat că aici nu se includ transferurile efectuate prin intermediul băncilor din raioanele din partea stângă a Nistrului, ceea ce face dificilă compararea statisticii BNM cu statistica  altor ţări.

Seriile dinamice privind evoluţia transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999-2013 pot fi găsite pe pagina web oficială a BNM:

Transferuri de mijloace bănești

Seriile statistice ajustate sezonier ale transferurilor de mijloace băneşti din străinătate pot fi găsite accesând

Statistică ajustată sezonier

Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea fluctuaţiilor sezoniere şi a efectelor de calendar pentru a permite analiza evoluţiei fenomenului economic.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).