Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.02.2021

Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în anul 2020 (decontări nete)În 2020, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 1 486,74 milioane dolari SUA. De menționat că, 83,2 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani, decontări nete (în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 16,8 la sută sunt transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.

Valoarea în USD a transferurilor totale din anul 2020 s-a majorat cu 21,6 la sută comparativ cu anul 2019 (1 222,89 mil. USD), inclusiv cu 3,3 puncte procentuale, în principal, ca urmare a aprecierii EUR față de USD (calcule conform cursurilor oficiale zilnice ale BNM). Majorarea reală a valorii transferurilor totale constituind 18,3 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului majorării transferurilor în EUR cu 36,6 la sută și al diminuării transferurilor în RUB cu 36,2 la sută. Astfel, în anul 2020, structura valutară a transferurilor (recalculate în USD) a fost următoarea: EUR – 946,57 mil., USD – 496,43 mil., RUB – 27,17 mil. și alte valute 16,57 mil. În diagrama 1 este prezentat impactul modificării cursurilor valutare ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare din 2020 în favoarea persoanelor fizice.

Diagrama 1.
Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor totale în 2020, mil. USD

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.

Pe parcursul anilor 2015 – 2020, transferurile în favoarea persoanelor fizice din CSI au avut o tendință de diminuare, iar cele din UE, invers, o tendință de majorare (diagrama 2).

Transferurile din CSI s-au micșorat cu 17,4 la sută comparativ cu anul 2019, revenindu-le o pondere de 15,0 la sută. Transferurile din UE-27 au fost în creștere cu 44,3 la sută comparativ cu UE-27, 2019 și au înregistrat o pondere de 47,0 la sută. Din cauza Brexit volumul transferurilor din UE-27 în anul 2020 a fost cu 116,75 mil. USD mai mic, iar cel al transferurilor din grupul alte state s-a majorat cu suma respectivă. Menționăm că pe parcursul anilor 2015 – 2020, precum și în dinamică lunară pe parcursul anului 2020, ponderile transferurilor din CSI și din UE au înregistrat o corelație negativă evidentă (diagrama 2). Transferurile din alte state, exceptând CSI și UE, au constituit 38,0 la sută în 2020 și 38,3 la sută în 2019. În anul 2020, ponderea transferurilor din Israel, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și SUA a constituit 88,2 la sută din totalul pe alte state.

Diagrama 2.
Dinamica structurii geografice a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2015 – 2020 anual; 2020 lunar), %
(UE-28 în anii 2015 – 2018; UE-27 în anii 2019 – 2020)

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.

În cadrul transferurilor din UE-27, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 29,9 la sută, urmate de transferurile din Germania (22,3 la sută), Franța (14,3 la sută), Irlanda (5,7 la sută), România (3,9 la sută), Cehia (3,4 la sută), Spania (3,2 la sută), Belgia (2,9 la sută), Portugalia (2,7 la sută), Polonia (2,3 la sută), Cipru (1,0 la sută) și Grecia (1,0 la sută).

Transferurile din CSI provin în special din Rusia, care dețin o pondere absolută de 92,4 la sută. Transferurile din alte state ale CSI au următoarele ponderi: Ucraina – 4,5 la sută, Kazahstan – 1,0 la sută, Belarus – 0,6 la sută, Uzbekistan – 0,5 la sută, Azerbaidjan – 0,4 la sută și restul statelor CSI – 0,6 la sută.

Diagrama 3.
Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice în anul 2020, %

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, sunt de remarcat transferurile din Israel cu o pondere de 18,6 la sută (276,45 mil. USD) din total (în scădere cu 0,1 puncte procentuale comparativ cu 2019), urmate de transferurile din Italia – 14,1 la sută (208,92 mil. USD). Transferurile din Rusia au constituit 13,8 la sută (205,50 mil. USD) din total (în scădere cu 19,7 la sută, precum și cu 7,1 puncte procentuale comparativ cu 2019). De menționat că, 96,9 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani. Ponderea transferurilor din Rusia (diagrama 4) s-a majorat în mai – iunie 2020 de la 12,7 la sută (17,04 mil. USD) până la 15,4 la sută (22,00 mil. USD), iar în iulie – noiembrie ponderea s-a redus de la 15,1 la sută (22,41 mil. USD) până la 11,7 la sută (15,37 mil. USD).

De asemenea, de menționat transferurile din Germania – 10,5 la sută (155,90 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord – 7,9 la sută (116,75 mil. USD), SUA – 7,1 la sută (105,02 mil. USD), Franța – 6,7 la sută (100,03 mil. USD), Irlanda – 2,7 la sută (39,69 mil. USD), România – 1,8 la sută (27,43 mil. USD), Cehia – 1,6 la sută (23,66 mil. USD), Spania – 1,5 la sută (22,31 mil. USD), Belgia – 1,4 la sută (20,19 mil. USD), Portugalia – 1,3 la sută (19,21 mil. USD), Polonia – 1,1 la sută (16,12 mil. USD), Turcia – 1,0 la sută (14,25 mil. USD), Ucraina – 0,7 la sută (10,03 mil. USD), Canada – 0,6 la sută (8,27 mil. USD), Cipru – 0,5 la sută (7,13 mil. USD), Grecia – 0,5 la sută (6,80 mil. USD), Emiratele Arabe Unite – 0,3 la sută (4,73 mil. USD) și Kazahstan – 0,2 la sută (2,27 mil. USD). Transferurile din aceste douăzeci și una de state (inclusiv din Rusia) reprezintă 93,5 la sută (1 390,66 mil. USD) din totalul transferurilor în Republica Moldova.

Diagrama 4.
Dinamica transferurilor (top trei state) în favoarea persoanelor fizice (2015 – 2020 anual; 2020 lunar), %

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.


Este de remarcat că, pe parcursul anilor 2016 – 2020, în transferurile prin sistemele de remitere de bani a fost înregistrată o corelație pozitivă dintre ponderea transferurilor în dolari SUA și în ruble rusești. Totodată, se observă o tendință de diminuare a transferurilor în dolari SUA, de la 45,5 la sută în anul 2018 până la 35,8 la sută în 2020. În anul 2020, în dinamică lunară, a fost consemnată o corelație negativă între ponderile dolarului SUA și a monedei euro, cu excepția lunii aprilie (diagrama 5).

Diagrama 5.
Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2015 – 2020 anual; 2020 lunar), %

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.

În anul 2020 comparativ cu anul 2019, structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin diminuarea cotei deținute în RUB cu 2,0 puncte procentuale, până la 2,1 la sută, și majorarea ponderii deținute în EUR cu 7,1 puncte procentuale, până la 62,1 la sută. Ponderea în dolari SUA a înregistrat o diminuare semnificativă de 5,1 puncte procentuale, până la 35,8 la sută.

Diagrama 6.
Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate în USD, EUR și RUB (recalculate în USD) prin sisteme de remitere de bani (2015 – 2020 anual; 2020 lunar), mil. USD

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.

Pe parcursul anului 2020, volumul transferurilor în dolari SUA și în euro prin sistemele de remitere de bani au înregistrat o corelație pozitivă, cu unele abateri în martie și aprilie (diagrama 6).

 

NOTĂ:

Transferurile nete reprezintă datele pe sistemele de remitere de bani în bază de clearing dintre sistem și banca licențiată (soldul dintre intrări și ieșiri) și constituie 83,2 la sută din totalul transferurilor.

Banca Națională a Moldovei atrage atenția asupra faptului că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

 1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1,0 la sută din totalul transferurilor);
 2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0,2 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
 3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0,4 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S. "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sisteme de remitere de bani, cât și prin mandate poștale.

De menționat că acest indicator nu include:
  a) transferurile prin rețeaua SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în anul 2020 au constituit 21,77 mil. USD;
  b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
  c) transferurile efectuate prin intermediul așa-ziselor bănci din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.


Seriile dinamice privind evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999–2020 pot fi găsite pe pagina web a BNM:

 

Publicarea datelor se permite doar cu referire la această pagină.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).