• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.02.2015

Comunicat al BNM - Evoluţia transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova, decontări nete, în anul 2014În anul 2014, volumul total al transferurilor bancare de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 1,612.96 milioane dolari SUA, depășind nesemnificativ valoarea transferurilor bancare din anul 2013 (1,608.98 milioane dolari SUA). De menţionat că, 88.5 la sută din ele au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB) fără deschiderea conturilor bancare, iar restul – prin transferuri bancare (în diverse valute).

Conform provenienţei geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, transferurilor din CSI le revine ponderea de 63.1 la sută (în descreștere cu 4.6 la sută comparativ cu 2013), iar celor din UE – 20.2 la sută (în creștere cu 8.8 la sută comparativ cu 2013).

În distribuția pe state a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, Rusia continuă să fie partenerul principal al Republicii Moldova, deținând ponderea de 61.6 la sută (993.73 mil. USD) din total (în descreștere cu 3.2 puncte procentuale comparativ cu 2013). De menționat că, 99.3 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani. Pe parcursul anului 2014, ponderea transferurilor din Rusia a înregistrat creștere în perioada ianuarie – iulie de la 52.0 la sută (47.63 mil. USD) până la 68.8 la sută (122.73 mil. USD), iar în a doua parte a anului descreștere, în special în noiembrie până la 55.6 la sută (59.32 mil. USD) și decembrie până la 50.4 la sută (53.78 mil. USD).

În structura geografică a transferurilor de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice se evidențiază ponderea transferurilor din Italia – 9.7 la sută (156.13 mil. USD), din Israel – 6.7 la sută (107.91 mil. USD), din SUA – 5.4 la sută (87.51 mil. USD), din Marea Britanie – 1.6 la sută (25.27 mil. USD), din Germania – 1.5 la sută (23.70 mil. USD), din Franţa – 1.4 la sută (22.34 mil. USD), din Turcia – 1.0 la sută (16.02 mil. USD), din Spania – 0.9 la sută (13.71 mil. USD) și din Grecia – 0.6 la sută (8.92 mil. USD). De menţionat că transferurile din aceste zece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 90.2 la sută din totalul transferurilor în Republica Moldova (1455.24 mil. USD).

Diagrama 1. Dinamica structurii geografice a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2012 – 2014 anual; 2014 lunar),%

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În anul 2014 comparativ cu anul 2013, structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin diminuarea ponderii deţinute de dolarul SUA şi majorarea ponderii deţinute de rubla rusească. Astfel, cota transferurilor în dolari SUA s-a diminuat cu 4.1 puncte procentuale, până la 27.2 la sută. Iar cota transferurilor în ruble ruseşti (recalculată în USD) s-a majorat cu 3.1 puncte procentuale, ajungând până la 36.7 la sută. Comparativ cu anul precedent cota transferurilor în euro s-a majorat cu un punct procentual.  În trimestrul IV, 2014, ponderea transferurilor în dolari SUA a avut o tendință ascendentă, iar acelor în ruble rusești o tendință descendentă. Ca rezultat, ponderea dolarului SUA în decembrie 2014 a înregistrat cu 4.5 puncte procentuale mai mult decât în ianuarie 2014. Iar ponderile transferurilor în ruble rusești și euro s-au diminuat, respectiv cu 3.0 și 1.5 puncte procentuale, comparativ cu situația la începutul anului.

Diagrama 2. Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2010 – 2014 anual; 2014 lunar), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În structura valutară a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din Rusia, în medie anuală pe 2014 (recalculate în USD), predomină transferurile în ruble rusești (53.4 la sută), dar și ponderile transferurilor în dolari SUA (23.9 la sută) și euro (22.7 la sută) sunt semnificative.

Diagrama 3. Dinamica structurii valutare a transferurilor din Rusia recalculate în USD, în anul 2014, %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În decembrie 2014, structura valutară a transferurilor din Rusia, prin sistemele de remitere de bani, includea: rubla rusească – 51.9 la sută; dolarul SUA – 30.4 la sută; euro – 17.7 la sută. 

Aceste tendințe de modificare a  structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere            de bani, mai pronunțate în luna decembrie, însă existente pe întreg parcursul trimestrului IV, 2014, reflectă atât diminuările cantitative de transferuri din Rusia (ex. în noiembrie transferurile în ruble rusești s-au diminuat comparativ cu octombrie cu 22.6 la sută), cât şi impactul aprecierii dolarului SUA şi deprecierii rublei ruseşti.  Astfel, în luna decembrie comparativ cu noiembrie, s-a înregistrat o majorare a volumului transferurilor în ruble rusești cu 14.9 la sută, iar această sumă recalculată în dolari SUA și în MDL reflectă o diminuare, respectiv, cu 6.5 și 3.6 la sută (vezi diagrama 4).

Pe parcursul anului 2014, rubla rusească s-a depreciat în raport cu leul moldovenesc cu 30.7 la sută, respectiv s-a diminuat și valoarea transferurilor în ruble rusești în Republica Moldova. Dacă pe 02.01.2014 un transfer de 20000 RUB constituia 7938 MDL (curs valutar BNM), pe 31.12.2014 echivala 5526 MDL (curs valutar BNM), fapt ce î-i dezavantajează pe cei care au venituri mici în ruble rusești să lucreze în Rusia.  În decembrie 2014, transferurile în ruble rusești în valori cuprinse între 5000 și 20000 RUB (inclusiv) dețineau 46.8 la sută din totalul transferurilor în ruble rusești.

Diagrama 4. Dinamica transferurilor în ruble rusești prin sistemele de remitere de bani, în valută originală, recalculate în dolari SUA și în lei moldovenești, în anul 2014, %

 SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Banca Naţională a Moldovei atrage atenţia asupra faptului că transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor, nu constau doar din remiterile cetăţenilor Republicii Moldova ce lucrează peste hotare, ci includ şi astfel de transferuri unilaterale, precum:

 1. pensii (sociale și alimentare) și indemnizaţii;
 2. moşteniri, cadouri, diverse contribuţii primite de persoane fizice de peste hotare;
 3. transferuri salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova;
 4. transferuri în favoarea cetățenilor străini temporar aflați în Republica Moldova (ex. în decembrie 2014 au alcătuit 1.5 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani).

De remarcat că în acest indicator nu se includ:

 1. transferurile prin rețeaua SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în anul 2014 au constituit 33.42 mil. USD; 
 2. transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
 3. transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova.

Seriile dinamice privind evoluţia transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999-2014 pot fi găsite pe pagina web oficială a BNM:

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).