• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.02.2016

Evoluţia transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în anul 2015 (decontări nete)În 2015, volumul total al transferurilor bancare de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 1,129.36 milioane dolari SUA. De menţionat că, 83.3 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB) fără deschiderea conturilor bancare, iar restul – prin virament în conturi (în diverse valute).

Valoarea în USD a transferurilor totale din anul 2015 s-a diminuat cu 30.0 la sută comparativ cu anul 2014 (1,612.96 mil. USD), în mare parte, ca urmare a deprecierii EUR și RUB față de USD (contribuția fiind de 13.8 puncte procentuale – calcule conform cursurilor oficiale zilnice ale BNM). Astfel, transferurile în EUR s-au redus cu 19.6 la sută, iar cele în RUB cu 61.1 la sută. Diminuarea reală a valorii transferurilor totale constituind 16.2 la sută. În diagrama 1 este prezentat impactul modificării cursurilor valutare ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare în favoarea persoanelor fizice.
 

Diagrama 1. Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor totale

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Conform provenienţei geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din CSI și din UE (diagrama 2). Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 45.2 la sută, în descreștere cu 50.2 la sută comparativ cu anul 2014. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 27.7 la sută, în descreștere cu 3.9 la sută comparativ cu 2014. Respectiv, transferurile din alte state, exceptînd CSI și UE, au constituit 16.8 la sută în 2014 și 27.1 la sută în 2015. În anii 2014 și 2015, ponderea transferurilor din Israel, SUA și Turcia au constituit, respectiv, 78.1 și 77.8 la sută din totalul pe alte state.

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 95.6 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Kazahstan (1.7 la sută), Ucraina (1.3 la sută), Belarus (0.6 la sută), Azerbaidjan (0.4 la sută) și restul statelor CSI – 0.4 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 42.2 la sută, urmate de transferurile din Marea Britanie (11.5 la sută), Germania (9.5 la sută), Franța (6.8 la sută), România (3.7 la sută), Spania (3.7 la sută), Cipru (3.4 la sută), Irlanda (2.8 la sută), Portugalia (2.6 la sută), Belgia (1.8 la sută), Grecia (1.7 la sută), Cehia (1.5 la sută), Polonia (1.3 la sută).
 

Diagrama 2. Dinamica structurii geografice a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2012 – 2015 anual; 2015 lunar), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, Rusia continuă să fie partenerul principal al Republicii Moldova, deținînd ponderea de 43.2 la sută (487.96 mil. USD) din total (în descreștere cu 18.4 puncte procentuale comparativ cu 2014). De menționat că, 98.8 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani. Ponderea transferurilor din Rusia a înregistrat în perioada ianuarie – iulie 2015 o creștere de la 35.2 la sută (24.59 mil. USD) pînă la 47.8 la sută (53.61 mil. USD), iar în a doua parte a anului a avut o dinamică de descreștere, înregistrînd în decembrie ponderea de 39.5 la sută (38.3 mil. USD).

De asemenea, de menționat transferurile din Italia cu o pondere de 11.7 la sută (131.91 mil. USD), din Israel – 10.6 la sută (119.55 mil. USD), SUA – 9.2 la sută (103.57 mil. USD), Marea Britanie – 3.2 la sută (35.91 mil. USD), Germania – 2.6 la sută (29.74 mil. USD), Franţa – 1.9 la sută (21.29 mil. USD), Turcia – 1.4 la sută (15.29 mil. USD), România – 1.0 la sută (11.71 mil. USD), Spania – 1.0 la sută (11.69 mil. USD), Cipru – 0.9 la sută (10.67 mil. USD) și Kazahstan – 0.8 la sută (8.81 mil. USD). Transferurile din aceste douăsprezece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 87.5 la sută din totalul transferurilor în Republica Moldova (988.10 mil. USD).

În anul 2015 comparativ cu anul 2014, structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin diminuarea relativă a ponderii deţinute de RUB şi majorarea relativă a ponderii deţinute de USD (diagrama 3).
 

Diagrama 3. Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2010 – 2015 anual; 2015 lunar), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În primele șase luni ale anului 2015, ponderea transferurilor în RUB avea tendința de majorare, iar ponderea USD – de diminuare. Începînd cu iulie situația s-a inversat. Astfel, cota anuală a transferurilor în ruble rusești (recalculată în USD) s-a diminuat cu 11.9 puncte procentuale, pînă la 24.8 la sută, iar cota anuală a transferurilor în dolari americani s-a majorat cu 15.2 puncte procentuale, pînă la 42.3 la sută. Cota anuală a transferurilor în EUR s-a diminuat cu 3.3 puncte procentuale, pînă la 32.9 la sută.
 

Diagrama 4. Evoluția transferurilor de mijloace băneşti din străinătate în USD, EUR și RUB (recalculate în USD) prin sisteme de remitere de bani

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM
 

Diagrama 5. Dinamica structurii valutare a transferurilor din Rusia recalculate în USD, în anul 2015, %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În 2015, în structura valutară a transferurilor din Rusia (diagrama 5) prin sistemele de remitere de bani, în medie anuală (recalculate în USD), predomină transferurile în ruble rusești (45.8 la sută), dar și ponderea transferurilor în dolari SUA (30.0 la sută) și cea a transferurilor euro (24.2 la sută) sunt semnificative. În decembrie 2015, structura valutară a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani includea: rubla rusească – 40.8 la sută; dolarul SUA – 35.9 la sută; euro – 23.3 la sută.
 

Diagrama 6. Dinamica transferurilor din Rusia în ruble rusești prin sisteme de remitere de bani, în valută originală, recalculate în dolari SUA și în lei moldovenești, în anul 2015, % (ianuarie = 100%)

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Aceste modificări în compoziția structurii valutare a transferurilor prin sisteme de remitere de bani în anul 2015 reflectă atît diminuările cantitative de transferuri din Rusia (ex. august, octombrie – decembrie), cît şi impactul deprecierii (ex. iulie, septembrie, decembrie) și aprecierii (ex. martie – mai, octombrie) rublei ruseşti față de USD (diagrama 6). Astfel, în decembrie, comparativ cu noiembrie, s-a accentuat diferența dintre majorarea volumului transferurilor în ruble rusești, cu 9.6 la sută, și majorarea mult mai mică, cu 1.5 la sută și 0.7 la sută, respectiv, pentru echivalentul lor în USD și in MDL.

Pe parcursul anului 2015, rubla rusească s-a depreciat nesemnificativ (cu 2.6 la sută) în raport cu leul moldovenesc, respectiv avînd și un impact nesemnificativ asupra valorii transferurilor recalculate în MDL. În decembrie această depreciere a constituit 10.2 la sută, cu impact asupra valorii transferurilor din această perioadă recalculate în MDL.

 

NOTĂ:

Banca Naţională a Moldovei atrage atenţia asupra faptului că transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetăţenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ şi astfel de transferuri unilaterale, precum:
1. transferurile salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1.3 la sută din totalul transferurilor);
2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0.7 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizaţii (0.1 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S."Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atît prin sistemele de remitere de bani, precum și mandatele poștale.

De menționat că acest indicator nu include:
a) transferurile prin rețeaua SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în anul 2015 au constituit 23.03 mil. USD;
b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
c) transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

 

Seriile dinamice privind evoluţia transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999–2015 pot fi găsite pe pagina web oficială a BNM:

 

Statistica

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).